top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 นโยบายด้านสุขภาพของ รมว.สาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 694
102 แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการเงินค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ปี 2558 งานประกันสุขภาพ 732
103 แจ้งงบค่าเสื่อมระดับประเทศ ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1031
104 kpi_update_30sep2014 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 870
105 เอกสารเตรียมแผนจัดทำแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 968
106 เอกสารจัดทำแผนปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 771
107 Template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2561
108 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1297
109 นโยบาย นพ.สสจ.อจ.ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1490
110 ผลการประกวดผลงานวิชาการ ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 685
111 แนวทางการจัดสรรงบค่าเสื่อม 20% ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1196
112 การจัดบูธผลงานวิชาการจังหวัดและรายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอวิชาการจังหวัด ปี 57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 619
113 รายงานสรุปผลข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-5557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 760
114 ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 890
115 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 683
116 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ 832
117 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขใหม่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 705
118 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 737
119 Download ใบสมัครอาสาสมัคร พอ.สว. คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1451
120 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2340
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249