top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 แจ้งงบค่าเสื่อมระดับประเทศ ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1000
102 kpi_update_30sep2014 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 808
103 เอกสารเตรียมแผนจัดทำแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 923
104 เอกสารจัดทำแผนปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 721
105 Template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2504
106 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1230
107 นโยบาย นพ.สสจ.อจ.ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1428
108 ผลการประกวดผลงานวิชาการ ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 634
109 แนวทางการจัดสรรงบค่าเสื่อม 20% ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1166
110 การจัดบูธผลงานวิชาการจังหวัดและรายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอวิชาการจังหวัด ปี 57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 588
111 รายงานสรุปผลข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-5557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 707
112 ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 823
113 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 648
114 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ 777
115 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขใหม่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 662
116 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 693
117 Download ใบสมัครอาสาสมัคร พอ.สว. คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1309
118 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2159
119 หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว 2557 งานประกันสุขภาพ 694
120 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 948
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249