top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
401 ตัวอย่างสมรรถนะ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1213
402 เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายและนโยบายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 684
403 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล GPP ปี 51-52 (สสอ.+สอ.) Administrator 635
404 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล GPP ปี 51-52 (สสอ.+สอ.) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 755
405 ขอแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายระดับจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 557
406 ขอให้สำรวจข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 860
407 คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายระดับจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 622
408 สรุปผลการตรวจราชการฯ กรณีปกติ ปี 53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 644
409 ประกาศการให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ให้สาเหตุการตาย เริ่ม 1 ตค. 53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 942
410 ติดตามการบันทึกข้อมูลงานชันสูตรพลิกศพรายบุคคล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1406
411 รง.ความก้าวหน้า คก.รพ.สา'สุข' ยุคใหม่ฯ (3S รพ.สต.) Administrator 746
412 การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดผลผลิตของ สป.และตัวชี้วัดสำคัญระดับกรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 795
413 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 692
414 ไฟด์นำเสนอสรุปตรวจราชการฯ รอบที่ 2-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 629
415 สรุปการตรวจราชการ รอบที่ 2-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 616
416 ข้อมูล MIS จังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 766
417 ข้อมูล Coversge 53 + Ranking รายสถานบริการเดือน มิ.ย. 53 งานประกันสุขภาพ 484
418 ข้อมูลสิทธิว่าง Dbpop_Tran3 งานประกันสุขภาพ 459
419 โครงการรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 648
420 แบบรายงานคาราวานตรวจสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 759
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 21 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249