top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
421 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 734
422 คำสั่ง Audit ข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลระดับอำเภอใหม่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 712
423 การใช้รหัสหัตถการ ในสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1022
424 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1353
425 รหัสหัตถการ สำหรับใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ/สถานีอนามัย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2646
426 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 752
427 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 825
428 ให้ รพช./รพท./รพช./รพท./รพ.สต./สอ. ส่งข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการกระจายอำนาจฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 615
429 คู่มือ SRM หลักสูตร 2 วัน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1040
430 ส่งโครงการและคำสั่งคณะกรรมการประกวด สสอ.,สอ.ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1255
431 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลการปฏิบัติงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี นิติการ 931
432 แบบสอบถามการกระจายอำนาจ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1483
433 เกณฑ์การประเมินคัดเลือก สถานีอนามัยดีเด่น กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1815
434 สำรวจแผนปฏิบัติการสนับสนุนการควบคุมโรค กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 524
435 การดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 832
436 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลการตาย(ทร.4/1) ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1176
437 Dbpop อำนาจเจริญ เดือนพฤษภาคม 2553 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 939
438 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับและผู้ให้บริการ ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 796
439 การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 703
440 สำรวจรายชื่อศิษเก่ามหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 727
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 22 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249