top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
441 สำรวจรายชื่อศิษเก่ามหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 751
442 ขอเชิญชวนรณรงค์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอวัยวะในช่วงเดือนเมษายน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 621
443 แนวทางการนิเทศงานสา'สุขผสมผสาน ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1051
444 การปรับปรุงปฏิทินรายจ่าย ปีงบฯ 54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 746
445 การดำเนินงานโครงการพัฒนาแกนนำประชาสังคมเข้มแข็ง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 947
446 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1554
447 ไฟล์นำเสนอ Datacenter สำหรับ อ.รัตนบุรี สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1020
448 สรุปข้อเสนอแนะตรวจราชการฯ รอบที่ 1-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 686
449 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ นิติการ 1483
450 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2552 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1358
451 แนวทางการดำเนินงานฯโครงการสนองพระราชหฤทัยในหลวงฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1115
452 การออกให้บริการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 966
453 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 749
454 รายละเอียดเตรียมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 865
455 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1577
456 แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวางแผนครอบครัว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1882
457 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 4154
458 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานคลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 769
459 เอกสารการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๓ (ณ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1133
460 คู่มือประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1038
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 23 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249