top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter









Main Menu

แบนเนอร์

















 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
441 ขอเชิญชวนรณรงค์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอวัยวะในช่วงเดือนเมษายน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 603
442 แนวทางการนิเทศงานสา'สุขผสมผสาน ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1029
443 การปรับปรุงปฏิทินรายจ่าย ปีงบฯ 54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 732
444 การดำเนินงานโครงการพัฒนาแกนนำประชาสังคมเข้มแข็ง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 928
445 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1525
446 ไฟล์นำเสนอ Datacenter สำหรับ อ.รัตนบุรี สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1004
447 สรุปข้อเสนอแนะตรวจราชการฯ รอบที่ 1-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 663
448 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ นิติการ 1458
449 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2552 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1337
450 แนวทางการดำเนินงานฯโครงการสนองพระราชหฤทัยในหลวงฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1096
451 การออกให้บริการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 942
452 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 725
453 รายละเอียดเตรียมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 843
454 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1550
455 แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวางแผนครอบครัว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1845
456 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 4098
457 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานคลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 748
458 เอกสารการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๓ (ณ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1099
459 คู่มือประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1013
460 แผนการตรวจราชการการณีปกติ ปี ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓(ฉบับล่าสุด) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 839
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 23 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249