top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
441 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับและผู้ให้บริการ ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 840
442 การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 742
443 สำรวจรายชื่อศิษเก่ามหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 775
444 ขอเชิญชวนรณรงค์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอวัยวะในช่วงเดือนเมษายน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 642
445 แนวทางการนิเทศงานสา'สุขผสมผสาน ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1070
446 การปรับปรุงปฏิทินรายจ่าย ปีงบฯ 54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 757
447 การดำเนินงานโครงการพัฒนาแกนนำประชาสังคมเข้มแข็ง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 967
448 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1583
449 ไฟล์นำเสนอ Datacenter สำหรับ อ.รัตนบุรี สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1034
450 สรุปข้อเสนอแนะตรวจราชการฯ รอบที่ 1-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 712
451 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ นิติการ 1508
452 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2552 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1384
453 แนวทางการดำเนินงานฯโครงการสนองพระราชหฤทัยในหลวงฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1147
454 การออกให้บริการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1005
455 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 783
456 รายละเอียดเตรียมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 904
457 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1606
458 แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวางแผนครอบครัว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1967
459 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 4261
460 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานคลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 792
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 23 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249