top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
461 แผนการตรวจราชการการณีปกติ ปี ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓(ฉบับล่าสุด) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 846
462 ข้อมูล dbpop_data_prev_february53 อัครพล วุฒิเสลา (ICT) 832
463 การอบรมการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค ตาม ICD-10-TM และการให้รหัสยา 24 หลัก สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1174
464 ประชุมทบทวนและจัดทำงบลงทุนไทยเข้มแข็ง53-55 29 ตค 5 Administrator 1196
465 ปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 Administrator 1159
466 ข้อูลรายงานการบริหารจัดการสิทธิว่างเดือนตุลาคม 52 Administrator 962
467 ข้อมูล Coverage 52 Administrator 904
468 ฟอร์มไทยเข้มแข็ง เพิ่มเติม 53-55 Administrator 713
469 โครงการไทยเข้มแข็ง ส่ง 8 ตค 52 เวลา 10.00 น. Administrator 829
470 แบบรายงานอนามัยแม่และเด็ก Administrator 1011
471 ข้อมูล dbpop_data_prev_october52 Administrator 772
472 ส่งรายงานวางแผนครอบครัว ปี 2552 Administrator 863
473 ตรวจสอบรายชื่อ จนท.กลุ่มสนับสนุน รพ.แก้ไข Administrator 997
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 24 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249