top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
461 เอกสารการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๓ (ณ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1166
462 คู่มือประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1066
463 แผนการตรวจราชการการณีปกติ ปี ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓(ฉบับล่าสุด) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 898
464 ข้อมูล dbpop_data_prev_february53 อัครพล วุฒิเสลา (ICT) 887
465 การอบรมการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค ตาม ICD-10-TM และการให้รหัสยา 24 หลัก สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1211
466 ประชุมทบทวนและจัดทำงบลงทุนไทยเข้มแข็ง53-55 29 ตค 5 Administrator 1249
467 ปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 Administrator 1191
468 ข้อูลรายงานการบริหารจัดการสิทธิว่างเดือนตุลาคม 52 Administrator 1017
469 ข้อมูล Coverage 52 Administrator 949
470 ฟอร์มไทยเข้มแข็ง เพิ่มเติม 53-55 Administrator 737
471 โครงการไทยเข้มแข็ง ส่ง 8 ตค 52 เวลา 10.00 น. Administrator 864
472 แบบรายงานอนามัยแม่และเด็ก Administrator 1045
473 ข้อมูล dbpop_data_prev_october52 Administrator 798
474 ส่งรายงานวางแผนครอบครัว ปี 2552 Administrator 892
475 ตรวจสอบรายชื่อ จนท.กลุ่มสนับสนุน รพ.แก้ไข Administrator 1052
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 24 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249