top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
461 เอกสารการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๓ (ณ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1173
462 คู่มือประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1077
463 แผนการตรวจราชการการณีปกติ ปี ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓(ฉบับล่าสุด) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 914
464 ข้อมูล dbpop_data_prev_february53 อัครพล วุฒิเสลา (ICT) 897
465 การอบรมการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค ตาม ICD-10-TM และการให้รหัสยา 24 หลัก สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1228
466 ประชุมทบทวนและจัดทำงบลงทุนไทยเข้มแข็ง53-55 29 ตค 5 Administrator 1263
467 ปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 Administrator 1200
468 ข้อูลรายงานการบริหารจัดการสิทธิว่างเดือนตุลาคม 52 Administrator 1031
469 ข้อมูล Coverage 52 Administrator 955
470 ฟอร์มไทยเข้มแข็ง เพิ่มเติม 53-55 Administrator 744
471 โครงการไทยเข้มแข็ง ส่ง 8 ตค 52 เวลา 10.00 น. Administrator 881
472 แบบรายงานอนามัยแม่และเด็ก Administrator 1053
473 ข้อมูล dbpop_data_prev_october52 Administrator 811
474 ส่งรายงานวางแผนครอบครัว ปี 2552 Administrator 906
475 ตรวจสอบรายชื่อ จนท.กลุ่มสนับสนุน รพ.แก้ไข Administrator 1063
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 24 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249