top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 คู่มือแนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ปี 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 800
62 แบบ นท.2559 ล่าสุด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 720
63 แบบฟอร์มโครงการ PPD ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 787
64 แบบฟอร์ม งบค่าเสื่อม 10 % กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 663
65 คู่มือยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางจัดเก็บข้อมูล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 670
66 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 689
67 แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 739
68 สรุปแผนงาน PPA58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 718
69 (ร่าง) เอกสารตรวจราชการฯ ปี 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 729
70 ไฟด์นำเสนอตรวจราชการฯ คณะที่ 1-2559 (17 ธ.ค 59) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 656
71 ไฟด์นำเสนอตรวจราชการฯ ปี 2559 (ประชุมกระทรวงฯ 17-18 ธ.ค 59) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 612
72 โครงการของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 3734
73 เอกสารตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 (Full paper) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 899
74 เอกสารประกอบการลงนามการปฏิบัติราชการปลัดกระทรวง/ผู้ตรวจ (27-11-2558) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 632
75 แบบฟอร์มจัดทำแผนปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 717
76 ร่างกรอบแผน ปี 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 680
77 กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา งานคบส 706
78 สรุปผลการตรวจราชการ 2-58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 791
79 รายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะการตรวจราชการฯ รอบที่ 1-58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 717
80 รวมสไลด์นำเสนอ PM ณ รร.สุนีย์แกรนด์ โฮเทล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1145
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 4 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249