top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 ไฟล์สรุปเอกสารตรวจราชการ 5 คณะ ณ รร.สุนีย์แกรนด์ โฮเทล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1100
82 แนวทางควบคุมภายในและประเมินผล ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1441
83 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด รอบที่ 1-2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1410
84 สรุปผลข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 754
85 การจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost) และยืนยันข้อมุลประชากร งานประกันสุขภาพ 1600
86 Template QOF 2558 งานประกันสุขภาพ 2282
87 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1272
88 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตร Smartcard อัพเดทใช้งานปี 2558 งานประกันสุขภาพ 2231
89 ขอข้อมูลรายงานการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปี 57 , 58 งานประกันสุขภาพ 1012
90 คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 838
91 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา เขต 10 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 668
92 คู่มือตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เขต 10 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1658
93 แนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1254
94 Core Policy 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1127
95 กรอบแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 734
96 แบบฟอร์มแผน 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 620
97 เตรียมแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 725
98 เตรียมแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 517
99 ฟอร์มแผนงบลงทุน59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 620
100 หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพและรูปแบบบริการ 1733
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249