top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 ไฟล์สรุปเอกสารตรวจราชการ 5 คณะ ณ รร.สุนีย์แกรนด์ โฮเทล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1111
82 แนวทางควบคุมภายในและประเมินผล ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1448
83 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด รอบที่ 1-2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1424
84 สรุปผลข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 758
85 การจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost) และยืนยันข้อมุลประชากร งานประกันสุขภาพ 1619
86 Template QOF 2558 งานประกันสุขภาพ 2291
87 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1279
88 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตร Smartcard อัพเดทใช้งานปี 2558 งานประกันสุขภาพ 2253
89 ขอข้อมูลรายงานการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปี 57 , 58 งานประกันสุขภาพ 1021
90 คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 847
91 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา เขต 10 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 672
92 คู่มือตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เขต 10 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1667
93 แนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1267
94 Core Policy 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1132
95 กรอบแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 747
96 แบบฟอร์มแผน 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 632
97 เตรียมแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 732
98 เตรียมแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 523
99 ฟอร์มแผนงบลงทุน59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 623
100 หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพและรูปแบบบริการ 1740
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249