top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 6/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 232
2 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 5/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 658
3 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 500
4 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 430
5 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 543
6 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 492
7 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 437
8 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 503
9 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 9/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 605
10 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 8/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 679
11 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 7/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุข 559
12 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 6/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 623
13 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 5/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 572
14 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 4/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 558
15 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 688
16 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 676
17 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 692
18 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 714
19 รายงานการประชุม คปสจ.11/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 710
20 รายงานการประชุม คปสจ.9/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 702
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 1 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249