top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 114
2 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 171
3 รายงานการประชุม คปสจ.11/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 190
4 รายงานการประชุม คปสจ.9/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 301
5 รายงานการประชุม คปสจ.8/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 365
6 รายงานการประชุม คปสจ. 7/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 388
7 รายงานการประชุม คปสจ. 6/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 431
8 รายงานการประชุม คปสจ. 5/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 469
9 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 486
10 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 422
11 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 398
12 รายงานการประชุม คปสจ. 4/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 425
13 รายงานการประชุม คปสจ. 3/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 447
14 รายงานการประชุม คปสจ.2/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 466
15 รายงานประชุม คปสจ.ครั้งที่ 1/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 498
16 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 459
17 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 414
18 รายงานการประชุม คปสจ. 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 409
19 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 350
20 วาระการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 461
21 รายงานการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 9 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 410
22 รายงานการประชุม กวป 8/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 490
23 รายงานการประชุม กวป ุ7/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 465
24 รายงานการประชุม กวป ุ6/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 481
25 รายงานการประชุม กวป 5/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 471
26 รายงานการประชุม กวป 4/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 562
27 รายงานการประชุม กวป 3/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 537
28 รายงานการประชุม กวป 2/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 583
29 รายงานการประชุม กวป.1/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 557
30 รายงานการประชุม กวป 12/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 575
 
« StartPrev1234NextEnd »
Page 1 of 4

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249