top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 5/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 248
2 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 325
3 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 248
4 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 346
5 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 318
6 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 288
7 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 305
8 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 9/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 433
9 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 8/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 486
10 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 7/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุข 416
11 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 6/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 495
12 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 5/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 486
13 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 4/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 453
14 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 598
15 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 577
16 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 603
17 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 600
18 รายงานการประชุม คปสจ.11/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 602
19 รายงานการประชุม คปสจ.9/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 608
20 รายงานการประชุม คปสจ.8/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 711
21 รายงานการประชุม คปสจ. 7/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 709
22 รายงานการประชุม คปสจ. 6/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 706
23 รายงานการประชุม คปสจ. 5/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 790
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 693
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 637
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 636
27 รายงานการประชุม คปสจ. 4/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 645
28 รายงานการประชุม คปสจ. 3/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 650
29 รายงานการประชุม คปสจ.2/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 686
30 รายงานประชุม คปสจ.ครั้งที่ 1/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 673
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 1 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249