top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 6/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 567
2 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 5/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 893
3 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 708
4 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 627
5 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 740
6 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 676
7 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 609
8 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 696
9 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 9/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 893
10 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 8/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1112
11 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 7/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุข 824
12 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 6/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 747
13 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 5/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 675
14 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 4/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 667
15 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 776
16 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 794
17 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 800
18 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 808
19 รายงานการประชุม คปสจ.11/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 802
20 รายงานการประชุม คปสจ.9/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 830
21 รายงานการประชุม คปสจ.8/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 880
22 รายงานการประชุม คปสจ. 7/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 856
23 รายงานการประชุม คปสจ. 6/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 834
24 รายงานการประชุม คปสจ. 5/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1577
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 808
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 829
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 794
28 รายงานการประชุม คปสจ. 4/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 814
29 รายงานการประชุม คปสจ. 3/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 807
30 รายงานการประชุม คปสจ.2/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 867
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 1 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249