top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 49
2 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 9/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 138
3 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 8/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 199
4 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 7/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุข 156
5 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 6/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 250
6 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 5/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 260
7 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 4/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 195
8 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 385
9 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 358
10 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 431
11 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 441
12 รายงานการประชุม คปสจ.11/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 445
13 รายงานการประชุม คปสจ.9/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 507
14 รายงานการประชุม คปสจ.8/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 596
15 รายงานการประชุม คปสจ. 7/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 593
16 รายงานการประชุม คปสจ. 6/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 609
17 รายงานการประชุม คปสจ. 5/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 660
18 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 598
19 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 538
20 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 513
21 รายงานการประชุม คปสจ. 4/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 535
22 รายงานการประชุม คปสจ. 3/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 538
23 รายงานการประชุม คปสจ.2/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 577
24 รายงานประชุม คปสจ.ครั้งที่ 1/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 583
25 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 525
26 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 507
27 รายงานการประชุม คปสจ. 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 480
28 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 437
29 วาระการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 553
30 รายงานการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 9 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 480
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 1 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249