top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 6/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 380
2 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 5/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 752
3 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 572
4 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 495
5 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2562 ชญานิศา นารีวงศ์ 613
6 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 557
7 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 507
8 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 577
9 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 9/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 704
10 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 8/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 762
11 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 7/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุข 610
12 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 6/2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 671
13 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 5/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 606
14 รายงานการประชุม คปสจ ครั้งที่ 4/2561 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 597
15 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 722
16 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 709
17 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1/2561 ชญานิศา นารีวงศ์ 728
18 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 745
19 รายงานการประชุม คปสจ.11/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 740
20 รายงานการประชุม คปสจ.9/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 750
21 รายงานการประชุม คปสจ.8/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 817
22 รายงานการประชุม คปสจ. 7/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 806
23 รายงานการประชุม คปสจ. 6/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 787
24 รายงานการประชุม คปสจ. 5/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1504
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 766
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 748
27 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 731
28 รายงานการประชุม คปสจ. 4/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 766
29 รายงานการประชุม คปสจ. 3/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 744
30 รายงานการประชุม คปสจ.2/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 811
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 1 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249