top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.5/53(7พคย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1066
122 รายงานการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1000
123 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือน เมษายน 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 900
124 รายงานการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1035
125 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 842
126 ระเบียบวาระการประชุม หน.ส่วนราชการ ครั้งที่ 3-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1208
127 วาระการประชุม คปสจ. 3/53(8 มีค53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 960
128 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.3/53(8มีค53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1086
129 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 952
130 รายการการประชุม คปสจ.2/53 (1กพ53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1016
131 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10-52 Administrator 1151
132 วาระการประชุม คปสจ.11/52 (30 ตค 52) Administrator 1130
133 รายงานการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10/52 (30 กย52) Administrator 960
134 วาระการประชุมงานควบคุมโรค กันยายน 52 Administrator 1099
135 วาระการประชุม คปสจ.10/52 (30 กย 52) Administrator 878
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 5 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249