top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
31 รายงานประชุม คปสจ.ครั้งที่ 1/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 795
32 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 735
33 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 885
34 รายงานการประชุม คปสจ. 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 700
35 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 668
36 วาระการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 759
37 รายงานการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 9 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 717
38 รายงานการประชุม กวป 8/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 775
39 รายงานการประชุม กวป ุ7/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 737
40 รายงานการประชุม กวป ุ6/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 745
41 รายงานการประชุม กวป 5/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 713
42 รายงานการประชุม กวป 4/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 820
43 รายงานการประชุม กวป 3/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 901
44 รายงานการประชุม กวป 2/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 858
45 รายงานการประชุม กวป.1/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 804
46 รายงานการประชุม กวป 12/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 838
47 รายงาน กวป 11/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 844
48 รายงานการประชุม กวป 10/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 869
49 รายงาน กวป 9/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 929
50 รายงานการประชุม กวป 8/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 853
51 รายงานการประชุม กวป 7/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 857
52 รายงานการประชุม กวป 6/58 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 804
53 รายงานการประชุม กวป 5/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 849
54 รายงานการประชุม กวป 4/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 971
55 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1130
56 รายงานการประชุม 2/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 898
57 รายงานการประชุม 2/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 916
58 รายงานการประชุม 1/58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1391
59 รายงานการประชุม 12/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 922
60 รายงานการประชุม กวป 11/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 891
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 2 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249