top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 รายงานการประชุม กวป 10/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 783
62 รายงานการประชุม กวป 9/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 983
63 รายงานประชุม กวป 8/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1044
64 รายงานประชุม กวป 7/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1091
65 รายงานการประชุม กวป 6/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1000
66 รายงานการประชุม กวป 5/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1135
67 รายงานประชุม กวป 4/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 949
68 รายงานประชุม กวป 3/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1058
69 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 948
70 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 688
71 วาระการประชุม กวป 2/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1007
72 รายงานประชุม กวป 1/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1042
73 วาระการประชุม กวป 1/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 993
74 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1008
75 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 824
76 รายงานการประชุม กวป 11/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 667
77 วาระการประชุม กวป ครั้งที่ 11-56 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 959
78 รายงานการประชุม กวป 10/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 906
79 รายงานประชุม กวป 9/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 945
80 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 9/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1077
81 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1020
82 รายงานการประชุม กวป 7/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1066
83 รายงานการประชุม กวป 6/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1219
84 รายงานการประชุม กวป 5/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1059
85 รายงานการประชุม กวป 4/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1133
86 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 3/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1299
87 รายงานการประชุม กวป 2/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1279
88 รายงานประชุม กวป 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1211
89 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1193
90 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1263
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 3 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249