top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
91 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 7/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1122
92 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 6/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1097
93 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 5/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1137
94 รายการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1210
95 รายการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1119
96 รายงานการประชุม คปสจ.2/2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1191
97 วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ (ครั้งที่ 12-54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1960
98 รายงาน คปสจ. ครั้งที่ 7/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2355
99 วาระประชุม หน.ส่วนราชการ (11-54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2003
100 รายงาน คปสจ. ครั้งที่ 6/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2231
101 คปสจ. 5/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1550
102 รายงาน คปสจ. 4/54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1720
103 รายงาน คปสจ. 3/54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1594
104 รายงานการประชุม คปสจ.2(17มีค54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1718
105 รายงานประชุม คปสจ. 1/54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1697
106 วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 12-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1752
107 รายงาน คปสจ. 13/53 1 ธ.ค. 53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1360
108 รายงานประชุม คปสจ ครั้งที่ 11 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1399
109 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1178
110 รายงานการประชุม คปสจ 10/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1335
111 รายงานประชุม คปสจ. 9/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1301
112 รายงานการประชุมคณะรดำเนินงานด้านสาธารณสุขอนุกรรมการประสานความร่วมมือกา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 921
113 วาระประชุม หน.ส่วนราชการ เดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 7-53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1399
114 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 8/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1113
115 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 7 / 53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 864
116 วาระการประชุม หน.ส่วนราชการ ครั้งที่ 6-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1181
117 รายงานการประชุม OP-PP Individual record คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1361
118 รายงานการประชุม คปสจ. 6/53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1045
119 วาระการประชุมหน.ส่วน 5/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 955
120 รายงานการประชุม คปสจ.5/53(7พคย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 868
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 4 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249