top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 คปสจ. 5/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1468
102 รายงาน คปสจ. 4/54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1630
103 รายงาน คปสจ. 3/54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1494
104 รายงานการประชุม คปสจ.2(17มีค54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1617
105 รายงานประชุม คปสจ. 1/54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1591
106 วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 12-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1662
107 รายงาน คปสจ. 13/53 1 ธ.ค. 53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1261
108 รายงานประชุม คปสจ ครั้งที่ 11 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1306
109 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1083
110 รายงานการประชุม คปสจ 10/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1232
111 รายงานประชุม คปสจ. 9/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1229
112 รายงานการประชุมคณะรดำเนินงานด้านสาธารณสุขอนุกรรมการประสานความร่วมมือกา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 839
113 วาระประชุม หน.ส่วนราชการ เดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 7-53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1310
114 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 8/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1018
115 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 7 / 53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 768
116 วาระการประชุม หน.ส่วนราชการ ครั้งที่ 6-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1093
117 รายงานการประชุม OP-PP Individual record คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1286
118 รายงานการประชุม คปสจ. 6/53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 983
119 วาระการประชุมหน.ส่วน 5/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 872
120 รายงานการประชุม คปสจ.5/53(7พคย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 805
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 6 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249