top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 รายงานการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 884
122 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือน เมษายน 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 796
123 รายงานการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 935
124 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 748
125 ระเบียบวาระการประชุม หน.ส่วนราชการ ครั้งที่ 3-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1100
126 วาระการประชุม คปสจ. 3/53(8 มีค53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 842
127 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.3/53(8มีค53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 971
128 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 841
129 รายการการประชุม คปสจ.2/53 (1กพ53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 929
130 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10-52 Administrator 1049
131 วาระการประชุม คปสจ.11/52 (30 ตค 52) Administrator 1019
132 รายงานการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10/52 (30 กย52) Administrator 841
133 วาระการประชุมงานควบคุมโรค กันยายน 52 Administrator 992
134 วาระการประชุม คปสจ.10/52 (30 กย 52) Administrator 799
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 7 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249