top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.5/53(7พคย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 990
122 รายงานการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 910
123 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือน เมษายน 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 811
124 รายงานการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 955
125 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 764
126 ระเบียบวาระการประชุม หน.ส่วนราชการ ครั้งที่ 3-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1128
127 วาระการประชุม คปสจ. 3/53(8 มีค53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 860
128 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.3/53(8มีค53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1000
129 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 873
130 รายการการประชุม คปสจ.2/53 (1กพ53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 938
131 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10-52 Administrator 1060
132 วาระการประชุม คปสจ.11/52 (30 ตค 52) Administrator 1038
133 รายงานการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10/52 (30 กย52) Administrator 859
134 วาระการประชุมงานควบคุมโรค กันยายน 52 Administrator 1021
135 วาระการประชุม คปสจ.10/52 (30 กย 52) Administrator 809
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 7 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249