top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 รายงานการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 857
122 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือน เมษายน 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 779
123 รายงานการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 895
124 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.4/53(1เมย53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 732
125 ระเบียบวาระการประชุม หน.ส่วนราชการ ครั้งที่ 3-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1074
126 วาระการประชุม คปสจ. 3/53(8 มีค53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 813
127 ระเบียบวาระการประชุม คปสจ.3/53(8มีค53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 944
128 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 813
129 รายการการประชุม คปสจ.2/53 (1กพ53) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 899
130 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10-52 Administrator 1031
131 วาระการประชุม คปสจ.11/52 (30 ตค 52) Administrator 998
132 รายงานการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10/52 (30 กย52) Administrator 823
133 วาระการประชุมงานควบคุมโรค กันยายน 52 Administrator 965
134 วาระการประชุม คปสจ.10/52 (30 กย 52) Administrator 782
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 7 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249