top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 รายงานการประชุม คปสจ. 7/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 739
22 รายงานการประชุม คปสจ. 6/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 736
23 รายงานการประชุม คปสจ. 5/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1398
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 720
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 666
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 674
27 รายงานการประชุม คปสจ. 4/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 693
28 รายงานการประชุม คปสจ. 3/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 675
29 รายงานการประชุม คปสจ.2/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 723
30 รายงานประชุม คปสจ.ครั้งที่ 1/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 699
31 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 620
32 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 648
33 รายงานการประชุม คปสจ. 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 579
34 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 534
35 วาระการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 653
36 รายงานการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 9 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 573
37 รายงานการประชุม กวป 8/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 661
38 รายงานการประชุม กวป ุ7/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 619
39 รายงานการประชุม กวป ุ6/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 627
40 รายงานการประชุม กวป 5/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 610
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 2 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249