top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 รายงานการประชุม คปสจ. 7/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 721
22 รายงานการประชุม คปสจ. 6/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 719
23 รายงานการประชุม คปสจ. 5/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 805
24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 705
25 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 650
26 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 652
27 รายงานการประชุม คปสจ. 4/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 658
28 รายงานการประชุม คปสจ. 3/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 660
29 รายงานการประชุม คปสจ.2/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 701
30 รายงานประชุม คปสจ.ครั้งที่ 1/60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 682
31 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 606
32 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 628
33 รายงานการประชุม คปสจ. 11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 565
34 วาระประชุม คสปจ.11/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 521
35 วาระการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 641
36 รายงานการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 9 ปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 559
37 รายงานการประชุม กวป 8/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 649
38 รายงานการประชุม กวป ุ7/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 605
39 รายงานการประชุม กวป ุ6/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 615
40 รายงานการประชุม กวป 5/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 596
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 2 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249