top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 รายงานการประชุม กวป 9/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 822
62 รายงานประชุม กวป 8/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 896
63 รายงานประชุม กวป 7/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 970
64 รายงานการประชุม กวป 6/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 896
65 รายงานการประชุม กวป 5/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1008
66 รายงานประชุม กวป 4/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 837
67 รายงานประชุม กวป 3/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 954
68 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 860
69 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 573
70 วาระการประชุม กวป 2/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 898
71 รายงานประชุม กวป 1/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 905
72 วาระการประชุม กวป 1/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 865
73 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 889
74 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 708
75 รายงานการประชุม กวป 11/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 582
76 วาระการประชุม กวป ครั้งที่ 11-56 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 814
77 รายงานการประชุม กวป 10/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 789
78 รายงานประชุม กวป 9/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 815
79 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 9/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 934
80 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 927
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 4 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249