top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 รายงานการประชุม กวป 9/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 808
62 รายงานประชุม กวป 8/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 878
63 รายงานประชุม กวป 7/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 958
64 รายงานการประชุม กวป 6/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 885
65 รายงานการประชุม กวป 5/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 995
66 รายงานประชุม กวป 4/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 810
67 รายงานประชุม กวป 3/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 945
68 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 834
69 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 558
70 วาระการประชุม กวป 2/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 888
71 รายงานประชุม กวป 1/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 892
72 วาระการประชุม กวป 1/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 857
73 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 868
74 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 696
75 รายงานการประชุม กวป 11/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 572
76 วาระการประชุม กวป ครั้งที่ 11-56 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 806
77 รายงานการประชุม กวป 10/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 775
78 รายงานประชุม กวป 9/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 807
79 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 9/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 914
80 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 917
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 4 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249