top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 รายงานการประชุม กวป 10/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 709
62 รายงานการประชุม กวป 9/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 869
63 รายงานประชุม กวป 8/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 923
64 รายงานประชุม กวป 7/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 987
65 รายงานการประชุม กวป 6/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 924
66 รายงานการประชุม กวป 5/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1037
67 รายงานประชุม กวป 4/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 864
68 รายงานประชุม กวป 3/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 977
69 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 880
70 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 590
71 วาระการประชุม กวป 2/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 922
72 รายงานประชุม กวป 1/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 944
73 วาระการประชุม กวป 1/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 889
74 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 928
75 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 749
76 รายงานการประชุม กวป 11/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 605
77 วาระการประชุม กวป ครั้งที่ 11-56 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 841
78 รายงานการประชุม กวป 10/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 813
79 รายงานประชุม กวป 9/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 835
80 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 9/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 956
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 4 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249