top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 รายงานการประชุม กวป 9/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 835
62 รายงานประชุม กวป 8/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 904
63 รายงานประชุม กวป 7/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 976
64 รายงานการประชุม กวป 6/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 906
65 รายงานการประชุม กวป 5/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1018
66 รายงานประชุม กวป 4/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 848
67 รายงานประชุม กวป 3/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 964
68 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 869
69 รายงานประชุม กวป 2/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 580
70 วาระการประชุม กวป 2/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 907
71 รายงานประชุม กวป 1/2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 920
72 วาระการประชุม กวป 1/57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 876
73 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 903
74 รายงานประชุม กวป 11/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 722
75 รายงานการประชุม กวป 11/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 589
76 วาระการประชุม กวป ครั้งที่ 11-56 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 827
77 รายงานการประชุม กวป 10/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 797
78 รายงานประชุม กวป 9/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 823
79 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 9/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 942
80 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 934
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 4 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249