top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 รายงานการประชุม กวป 7/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 919
82 รายงานการประชุม กวป 6/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1068
83 รายงานการประชุม กวป 5/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 980
84 รายงานการประชุม กวป 4/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1024
85 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 3/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1193
86 รายงานการประชุม กวป 2/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1167
87 รายงานประชุม กวป 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1107
88 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1067
89 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1158
90 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 7/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1036
91 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 6/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 988
92 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 5/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1003
93 รายการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1101
94 รายการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 992
95 รายงานการประชุม คปสจ.2/2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1089
96 วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ (ครั้งที่ 12-54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1828
97 รายงาน คปสจ. ครั้งที่ 7/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2233
98 วาระประชุม หน.ส่วนราชการ (11-54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1899
99 รายงาน คปสจ. ครั้งที่ 6/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2100
100 คปสจ. 5/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1430
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 5 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249