top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 รายงานการประชุม กวป 7/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 901
82 รายงานการประชุม กวป 6/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1046
83 รายงานการประชุม กวป 5/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 966
84 รายงานการประชุม กวป 4/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1002
85 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 3/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1177
86 รายงานการประชุม กวป 2/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1153
87 รายงานประชุม กวป 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1075
88 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1046
89 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1138
90 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 7/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1020
91 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 6/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 970
92 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 5/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 986
93 รายการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1076
94 รายการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 970
95 รายงานการประชุม คปสจ.2/2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1071
96 วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ (ครั้งที่ 12-54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1802
97 รายงาน คปสจ. ครั้งที่ 7/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2210
98 วาระประชุม หน.ส่วนราชการ (11-54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1878
99 รายงาน คปสจ. ครั้งที่ 6/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2076
100 คปสจ. 5/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1400
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 5 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249