top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 952
82 รายงานการประชุม กวป 7/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 948
83 รายงานการประชุม กวป 6/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1106
84 รายงานการประชุม กวป 5/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1004
85 รายงานการประชุม กวป 4/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1047
86 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 3/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1219
87 รายงานการประชุม กวป 2/56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1201
88 รายงานประชุม กวป 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1140
89 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1116
90 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 8/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1196
91 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 7/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1058
92 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 6/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1015
93 รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 5/55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1036
94 รายการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1134
95 รายการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1033
96 รายงานการประชุม คปสจ.2/2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1117
97 วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ (ครั้งที่ 12-54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1878
98 รายงาน คปสจ. ครั้งที่ 7/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2283
99 วาระประชุม หน.ส่วนราชการ (11-54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1941
100 รายงาน คปสจ. ครั้งที่ 6/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2136
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 5 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249