top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


หนังสืออบรม/ศึกษาต่อ

หนังสืออบรม/ศึกษาต่อ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
31 ขอประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา จำนวน ๕ เรื่อง ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์ฯ 3716
32 การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(วพบ.นครพนม) ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์ฯ 8435
33 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ) ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์ฯ 4250
34 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๔(คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่) ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์ 3621
35 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เข้าอบรมเวชปฏิบัติทั่วไป วพบ.สรินทร์ พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 2530
36 ประชุมวิชาการ"Updated Clinical Management Hepatitis B&C" Administrator 2471
37 ประชุมวิชาการ"Aggressive BP Control For Better Outcome" Administrator 2365
38 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท"Ford Foundation" Administrator 2681
39 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข ปี53 Administrator 3680
40 โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน Administrator 2156
 
« StartPrev12NextEnd »
Page 2 of 2

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249