top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


หนังสืออบรม/ศึกษาต่อ

หนังสืออบรม/ศึกษาต่อ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 หนังสือส่งแผนความต้องการลาศึกษา_ฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 951
22 แบบฟอร์มแผนความต้องการลาศึกษาหรือฝึกอบรม ประจำปี 2560 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 844
23 หนังสือแจ้งการลาศึกษาต่อและฝึกอบรม ประจำปี 2559 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 1373
24 รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับเวชกิจฉุกเฉิน พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 2361
25 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1623
26 ส่งแผนความต้องการลาศึกษาหรือฝึกอบรม ประจำปี 2556 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 3046
27 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเอดส์ กลุ่มงานควบคุมโรค 3532
28 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Advance ICD-10 2011 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 4289
29 รับสมัครแพทย์หัวหน้าทีม SRRT และผู้สอบสวนหลักเข้าอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา ประจำปี ๒๕๕๔ กลุ่มงานควบคุมโรค 3555
30 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 4112
31 ขอประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา จำนวน ๕ เรื่อง ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์ฯ 3577
32 การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(วพบ.นครพนม) ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์ฯ 7958
33 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ) ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์ฯ 4126
34 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๔(คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่) ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์ 3413
35 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เข้าอบรมเวชปฏิบัติทั่วไป วพบ.สรินทร์ พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 2439
36 ประชุมวิชาการ"Updated Clinical Management Hepatitis B&C" Administrator 2322
37 ประชุมวิชาการ"Aggressive BP Control For Better Outcome" Administrator 2213
38 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท"Ford Foundation" Administrator 2468
39 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข ปี53 Administrator 3513
40 โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน Administrator 2042
 
« StartPrev12NextEnd »
Page 2 of 2

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249