top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 แจ้งส่งข้อมูล 43 แฟ้ม รอบสุดท้ายไม่เกิน 25 เมษายน 2558 Administrator 914
102 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล 43 แฟ้มเพื่อประมวลผล QOF ปี 58 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1118
103 แนวทางการจัดส่ง 43 แฟ้ม Administrator 998
104 คู่มือการส่งออก 43 แฟ้ม เพื่อส่ง QOF hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.12.17 Administrator 1945
105 HOSxP_PCU_Setup_3.57.9.9 สำหรับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ทั้งปี QOF Administrator 1205
106 แจ้งหน่วยบริการ Update Version hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.12.17 Administrator 2630
107 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) มกราคม 2558 Narongchai k. (ICT) 1535
108 การให้รหัสโรคโปรดใช้หนังสือเล่ม1 สีฟ้าและสีเขียวฉบับเต็มเป็นแหล่งอ้างอิง สุโพชฌงค์ 477
109 พ่นยา ไม่ต้องลงรหัสหัตถการ สุโพชฌงค์ 749
110 รายชื่อยาสมุนไพรและรหัสสำหรับโปรแกรม HOSxP HOSxP_PCU ปี 2558 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1672
111 เกณฑ์การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ในส่วนของ ICT สสจ.อจ. ปีงบประมาณ 2558 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1043
112 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) ธันวาคม 2557 Narongchai k. (ICT) 1276
113 แจ้ง Update โปรแกรมตรวจ 43 แฟ้ม ของ อ.รังสรรค์ Administrator 879
114 HOSxP_PCU_Setup_3.57.8.19 สำหรับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2557 (ท่านที่ยังส่งไม่ครบใน HDC ) Administrator 634
115 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ค้างส่ง 43แฟ้ม เดือน พฤศจิกายน2557 Narongchai k. (ICT) 1493
116 รหัส ICD10 สำหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1639
117 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) พฤศจิกายน 2557 Narongchai k. (ICT) 1383
118 แจ้งหน่วยบริการ Update Version hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.11.18 Administrator 2454
119 การให้รหัสโรคICD-10 ของ รพ.สต. สุโพชฌงค์ 1469
120 ขอให้ส่งรายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นผู้ประสานงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย internet สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 552
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 34

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249