top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 คู่มือการตรวจสอบข้อมูลคนที่เสียชีวิต แต่มารับบริการ/คัดกรอง และยังมีในบัญชี 1 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 632
102 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 43 เดือน มิ.ย. ส่งเข้า HDC ด้วยนะคับ... Administrator 481
103 แจ้งทุกหน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้มเดือนพ.ค. 58 เข้าระบบ HDC สายฝน จันทะบุตร (ICT) 418
104 คู่มือ การอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งเครื่องมือ และใช้งานระบบแผนที่สุขภาพ (HealthMap) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 803
105 การให้รหัส ICD10TM ของวัคซีนแต่ละชนิด สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 665
106 ดาวโหลดเครื่องมือช่วยตรวจสอบข้อมูล Kreport_mini v1.1 Administrator 1093
107 เอกสารสำหรับแก้ไข ANC ซ้ำระหว่างการมารับบริการ ในช่วงเวลา QOF Administrator 1208
108 แจ้งทุกหน่วยบริการ UP version HOSxP_PCU สำหรับส่งข้อมูล QOF รอบสุดท้าย สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1963
109 แจ้งส่งข้อมูล 43 แฟ้ม รอบสุดท้ายไม่เกิน 25 เมษายน 2558 Administrator 968
110 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล 43 แฟ้มเพื่อประมวลผล QOF ปี 58 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1148
111 แนวทางการจัดส่ง 43 แฟ้ม Administrator 1034
112 คู่มือการส่งออก 43 แฟ้ม เพื่อส่ง QOF hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.12.17 Administrator 2063
113 HOSxP_PCU_Setup_3.57.9.9 สำหรับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ทั้งปี QOF Administrator 1243
114 แจ้งหน่วยบริการ Update Version hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.12.17 Administrator 2657
115 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) มกราคม 2558 Narongchai k. (ICT) 1551
116 การให้รหัสโรคโปรดใช้หนังสือเล่ม1 สีฟ้าและสีเขียวฉบับเต็มเป็นแหล่งอ้างอิง สุโพชฌงค์ 496
117 พ่นยา ไม่ต้องลงรหัสหัตถการ สุโพชฌงค์ 927
118 รายชื่อยาสมุนไพรและรหัสสำหรับโปรแกรม HOSxP HOSxP_PCU ปี 2558 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1744
119 เกณฑ์การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ในส่วนของ ICT สสจ.อจ. ปีงบประมาณ 2558 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1074
120 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) ธันวาคม 2557 Narongchai k. (ICT) 1295
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249