top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 แจ้งทุกหน่วยบริการ Up version HOSxP_PCU และ OPPP2010 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2653
122 แจ้งหน่วยบริการ สามารถ DOWNLOAD รายชื่อผู้รับวัคซีนรณรงค์ dTc ปีงบ 2558 ได้ Administrator 1397
123 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) กันยายน 57 Narongchai k. (ICT) 890
124 วิธีแก้ รพ.สต. ที่พบปัญหาการลงเยี่ยมบ้าน community service แล้วไม่มีรายการให้เลือก Administrator 1136
125 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.57.8.19 Administrator 1566
126 โปรแกรมตรวจสอบ 43 แฟ้ม ของ อ.รังสรรค์ สปสช.เขต 8 อุดรธานี สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 4087
127 แจ้งรายชื่อ หน่วยบริการที่ค้างส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) สิงหาคม 57 Narongchai k. (ICT) 510
128 แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่องรหัสโรคและการลงรหัสระบาดวิทยา สุโพชฌงค์ 734
129 คู่มือการส่ง 21แฟ้มรายวัน, 21แฟ้มรายเดือน และ 43แฟ้มรายเดือน ประจำปีงบประมาณ2557/2558 Narongchai k. (ICT) 1211
130 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนสิงหาคม2557 Narongchai k. (ICT) 1094
131 แจ้งหน่วยบริการส่งข้อมูล OP รายวันเข้า สปสช.ปี 58 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 863
132 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) กรกฎาคม 57 Narongchai k. (ICT) 775
133 งดรับข้อมูลการบริการ (OP) เดือนกรกฎาคม 2557 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 549
134 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.57.6.28 Administrator 1568
135 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) มิถุนายน 57 Narongchai k. (ICT) 1020
136 แนวทางการจัดส่งข้อมูล OP/PP รายวันปี 2557 และปี 2558 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2152
137 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) พฤษภาคม 57 Narongchai k. (ICT) 782
138 คู่มือการบันทึกคัดกรองนิ่ว ปี 2557 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 799
139 สำหรับท่านที่ต้องการโหลดโปรแกรม OP21F_Analysis สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ Administrator 1136
140 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) เมษายน 57 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 856
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 34

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249