top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ค้างส่ง 43แฟ้ม เดือน พฤศจิกายน2557 Narongchai k. (ICT) 1526
122 รหัส ICD10 สำหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1826
123 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) พฤศจิกายน 2557 Narongchai k. (ICT) 1453
124 แจ้งหน่วยบริการ Update Version hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.11.18 Administrator 2473
125 การให้รหัสโรคICD-10 ของ รพ.สต. สุโพชฌงค์ 1521
126 ขอให้ส่งรายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นผู้ประสานงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย internet สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 599
127 แจ้งทุกหน่วยบริการ Up version HOSxP_PCU และ OPPP2010 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2750
128 แจ้งหน่วยบริการ สามารถ DOWNLOAD รายชื่อผู้รับวัคซีนรณรงค์ dTc ปีงบ 2558 ได้ Administrator 1441
129 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) กันยายน 57 Narongchai k. (ICT) 892
130 วิธีแก้ รพ.สต. ที่พบปัญหาการลงเยี่ยมบ้าน community service แล้วไม่มีรายการให้เลือก Administrator 1160
131 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.57.8.19 Administrator 1568
132 โปรแกรมตรวจสอบ 43 แฟ้ม ของ อ.รังสรรค์ สปสช.เขต 8 อุดรธานี สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 4576
133 แจ้งรายชื่อ หน่วยบริการที่ค้างส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) สิงหาคม 57 Narongchai k. (ICT) 516
134 แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่องรหัสโรคและการลงรหัสระบาดวิทยา สุโพชฌงค์ 749
135 คู่มือการส่ง 21แฟ้มรายวัน, 21แฟ้มรายเดือน และ 43แฟ้มรายเดือน ประจำปีงบประมาณ2557/2558 Narongchai k. (ICT) 1229
136 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนสิงหาคม2557 Narongchai k. (ICT) 1123
137 แจ้งหน่วยบริการส่งข้อมูล OP รายวันเข้า สปสช.ปี 58 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 888
138 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) กรกฎาคม 57 Narongchai k. (ICT) 792
139 งดรับข้อมูลการบริการ (OP) เดือนกรกฎาคม 2557 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 552
140 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.57.6.28 Administrator 1592
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249