top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 รายชื่อยาสมุนไพรและรหัสสำหรับโปรแกรม HOSxP HOSxP_PCU ปี 2558 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1778
122 เกณฑ์การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ในส่วนของ ICT สสจ.อจ. ปีงบประมาณ 2558 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1081
123 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) ธันวาคม 2557 Narongchai k. (ICT) 1308
124 แจ้ง Update โปรแกรมตรวจ 43 แฟ้ม ของ อ.รังสรรค์ Administrator 912
125 HOSxP_PCU_Setup_3.57.8.19 สำหรับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2557 (ท่านที่ยังส่งไม่ครบใน HDC ) Administrator 677
126 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ค้างส่ง 43แฟ้ม เดือน พฤศจิกายน2557 Narongchai k. (ICT) 1539
127 รหัส ICD10 สำหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1942
128 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) พฤศจิกายน 2557 Narongchai k. (ICT) 1477
129 แจ้งหน่วยบริการ Update Version hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.11.18 Administrator 2481
130 การให้รหัสโรคICD-10 ของ รพ.สต. สุโพชฌงค์ 1548
131 ขอให้ส่งรายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นผู้ประสานงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย internet สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 611
132 แจ้งทุกหน่วยบริการ Up version HOSxP_PCU และ OPPP2010 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2828
133 แจ้งหน่วยบริการ สามารถ DOWNLOAD รายชื่อผู้รับวัคซีนรณรงค์ dTc ปีงบ 2558 ได้ Administrator 1454
134 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) กันยายน 57 Narongchai k. (ICT) 899
135 วิธีแก้ รพ.สต. ที่พบปัญหาการลงเยี่ยมบ้าน community service แล้วไม่มีรายการให้เลือก Administrator 1165
136 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.57.8.19 Administrator 1572
137 โปรแกรมตรวจสอบ 43 แฟ้ม ของ อ.รังสรรค์ สปสช.เขต 8 อุดรธานี สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 4784
138 แจ้งรายชื่อ หน่วยบริการที่ค้างส่งสำเนาข้อมูล 43 แฟ้ม(รายเดือน) สิงหาคม 57 Narongchai k. (ICT) 521
139 แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่องรหัสโรคและการลงรหัสระบาดวิทยา สุโพชฌงค์ 759
140 คู่มือการส่ง 21แฟ้มรายวัน, 21แฟ้มรายเดือน และ 43แฟ้มรายเดือน ประจำปีงบประมาณ2557/2558 Narongchai k. (ICT) 1236
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249