top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 แนวทางการจัดส่งข้อมูล OP/PP รายวันปี 2557 และปี 2558 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2192
142 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) พฤษภาคม 57 Narongchai k. (ICT) 799
143 คู่มือการบันทึกคัดกรองนิ่ว ปี 2557 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 833
144 สำหรับท่านที่ต้องการโหลดโปรแกรม OP21F_Analysis สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ Administrator 1167
145 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) เมษายน 57 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 866
146 รหัสยาสมมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญ แก้ไข สายฝน จันทะบุตร (ICT) 812
147 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนมีนาคม2557 Narongchai k. (ICT) 806
148 แจ้งหน่วยบริการที่มีรายชื่อดังนี้ ให้ส่งแบบสอบถามข้อมูลคอมพิเตอร์ ปี พ.ศ.2557 Narongchai k. (ICT) 475
149 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของ รพ.สต. สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1746
150 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.55 - 31 มี.ค. 57) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1410
151 ด่วน...แจ้งหน่วยบริการ up version hosxp pcu เพื่อส่งข้อมูลประมวลผล QOF สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2364
152 ชี้แจงแนวทางการจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้มเพื่อประมวลผล QOF สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1281
153 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้ม รายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 753
154 " วิธีแก้ไข " การบันทึก ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการดูแลจากนักสุขภาพครอบครัว ไม่ได้ Administrator 1094
155 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนกุมภาพันธ์2557 Narongchai k. (ICT) 702
156 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์2557 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 Narongchai k. (ICT) 600
157 แจ้งหน่วยบริการส่งข้อมูล OP รายวันเข้า สปสช.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 723
158 แจ้งหน่วยบริการ base datasync เพื่อปรับปรุงรหัสสิทธิการรักษา สายฝน จันทะบุตร (ICT) 496
159 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนมกราคม2557 Narongchai k. (ICT) 571
160 แจ้งหน่วยบริการดังนี้ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนมกราคม2557 ภายในวันที่ 21 กุมภา 2557(ครั้งที่2) Narongchai k. (ICT) 689
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249