top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนธันวาคม2556 Narongchai k. (ICT) 722
162 แจ้งหน่วยบริการส่งข้อมูล OP รายวันเข้า สปสช.ประจำเดือน ธันวาคม 57 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1082
163 ลงทะเบียนเข้าสอบ ICD-10-TM ด่วนที่สุดทุกหน่วยบริการ ข้อสอบง่ายมาก สุโพชฌงค์ 637
164 ยกเลิกการออกชี้แจง Data Center ระดับอำเภอ 10-13 กพ.56 สุโพชฌงค์ 218
165 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.57.1.7 Administrator 1543
166 แจ้งหน่วยบริการการ Sync ข้อมูลมายัง Datacenter Administrator 674
167 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนธันวาคม2556 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2557 Narongchai k. (ICT) 681
168 รายละเอียด QOF สุโพชฌงค์ 810
169 แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าสอบ การให้รหัสโรค ICD-10 วันที่ ๑๘ กพ.๕๗ สุโพชฌงค์ 511
170 การรันคำสั่งแก้ปัญหาเพิ่ใบสั่งซื้อ(PO) ของ HOSxP PCU version 3.57.1.2 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 815
171 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบ OP Individual ประจำเดือน พ.ย. 56 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 525
172 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2556 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 Narongchai k. (ICT) 605
173 คู่มือการส่งข้อมูลคัดกรองมะเร็งเต้านม(สำหรับ รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 467
174 ตรวจสอบ การส่ง 43 แฟ้มรายหน่วยบริการ Narongchai k. (ICT) 1742
175 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบ OP Individual ประจำเดือน ต.ค.56 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 127
176 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 Narongchai k. (ICT) 1004
177 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้ส่งสำเนา 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2556 Narongchai k. (ICT) 604
178 ข้อมูลสำหรับดูแลงบQOF(On Top เดิม) สุโพชฌงค์ 834
179 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.11.9 Administrator 1068
180 แจ้งหน่วยบริการต่อไปนี้ ส่ง 21 แฟ้ม รายเดือน ดือน ตุลาคม 2556 Narongchai k. (ICT) 367
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249