top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 ลงทะเบียนเข้าสอบ ICD-10-TM ด่วนที่สุดทุกหน่วยบริการ ข้อสอบง่ายมาก สุโพชฌงค์ 630
162 ยกเลิกการออกชี้แจง Data Center ระดับอำเภอ 10-13 กพ.56 สุโพชฌงค์ 216
163 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.57.1.7 Administrator 1542
164 แจ้งหน่วยบริการการ Sync ข้อมูลมายัง Datacenter Administrator 660
165 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนธันวาคม2556 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2557 Narongchai k. (ICT) 668
166 รายละเอียด QOF สุโพชฌงค์ 806
167 แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าสอบ การให้รหัสโรค ICD-10 วันที่ ๑๘ กพ.๕๗ สุโพชฌงค์ 505
168 การรันคำสั่งแก้ปัญหาเพิ่ใบสั่งซื้อ(PO) ของ HOSxP PCU version 3.57.1.2 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 810
169 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบ OP Individual ประจำเดือน พ.ย. 56 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 521
170 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2556 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 Narongchai k. (ICT) 602
171 คู่มือการส่งข้อมูลคัดกรองมะเร็งเต้านม(สำหรับ รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 455
172 ตรวจสอบ การส่ง 43 แฟ้มรายหน่วยบริการ Narongchai k. (ICT) 1736
173 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบ OP Individual ประจำเดือน ต.ค.56 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 124
174 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 Narongchai k. (ICT) 998
175 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้ส่งสำเนา 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2556 Narongchai k. (ICT) 600
176 ข้อมูลสำหรับดูแลงบQOF(On Top เดิม) สุโพชฌงค์ 831
177 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.11.9 Administrator 1064
178 แจ้งหน่วยบริการต่อไปนี้ ส่ง 21 แฟ้ม รายเดือน ดือน ตุลาคม 2556 Narongchai k. (ICT) 366
179 แจ้งหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน รายเดือน และ 43 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2556 Administrator 834
180 คู่มือการใช้งานระบบคลังสินค้า HOSxP PCU version 10.30(เพิ่มเติม) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1116
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 34

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249