top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนตุลาคม 2556 Narongchai k. (ICT) 602
182 คู่มือการใช้งานระบบคลังสินค้า HOSxP PCU version 10.30 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 485
183 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.10.30 Administrator 730
184 แจ้งผลการสุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนที่ใช้สำหรับตรวจสอบการให้รหัสโรค สุโพชฌงค์ 386
185 ช่วงเวลาการบันทึกและส่งข้อมูลบริการเฝ้าระวังทางโภชนาการและพัฒนาการเด็ก สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 574
186 ขอให้ดำเนินการกำหนดวันอบรมระบบแผนที่สุขภาพ (Health Map) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 379
187 แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การให้รหัส ผ่านแฟ้มมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 493
188 แจ้งให้ทุกหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ในช่วง 1 - 31 ต.ค. 2556 Narongchai k. (ICT) 117
189 แจ้งหน่วยบริการดังต่อไปนี้ ส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ในช่วง 1 - 30 ก.ย. 2556 Narongchai k. (ICT) 729
190 ไฟล์ฐานข้อมูลระบบคลังสินค้า(สำหรับ รพ.สต. ทีต้องการเริ่มต้นคลังใหม่) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 934
191 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.10.11 และส่งข้อมูล 21 แฟ้มรายวัน กันยายน 56 Administrator 1310
192 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือน กันยายน 2556 เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ ON TOP (P4P Administrator 745
193 แจ้งหน่วยบริการ ปิดปรับปรุง Datacenter วันที่ 4 ต.ค. 56 เวลา 18.00 น. ถึง 7 ต.ค. 56 เวลา 8.00 น. Administrator 394
194 แจ้งหน่วยบริการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้จัดส่งสำเนา 21 แฟ้ม เดือนสิงหาคม56 เข้า datacenter ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2556 Narongchai k. (ICT) 1311
195 สรุปผลการจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก(OP Individual) และการจัดส่งข้อมูล 21,43 แฟ้ม เข้า datacenter ประจำเดือน สิงหาคม 2556 Administrator 528
196 แจ้งหน่วยบริการต่อไปนี้ส่งสำเนา 43 แฟ้ม เดือน ส.ค.56 เข้า datacenter ภายในวันที่ 4 ต.ค.56 Narongchai k. (ICT) 635
197 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.9.7 Administrator 1460
198 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่งส่งสำเนา 21 แฟ้มและ 43 แฟ้มเดือน ส.ค.56 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 643
199 ขั้นตอนการส่งข้อมูล Refer จาก HOSxP มายัง ReferLink V.9 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1811
200 รายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล OP เข้า สปสช.ของเดือน ส.ค. 56 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 642
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 34

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249