top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2556 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 Narongchai k. (ICT) 632
182 คู่มือการส่งข้อมูลคัดกรองมะเร็งเต้านม(สำหรับ รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 495
183 ตรวจสอบ การส่ง 43 แฟ้มรายหน่วยบริการ Narongchai k. (ICT) 1801
184 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบ OP Individual ประจำเดือน ต.ค.56 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 145
185 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 Narongchai k. (ICT) 1039
186 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้ส่งสำเนา 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2556 Narongchai k. (ICT) 634
187 ข้อมูลสำหรับดูแลงบQOF(On Top เดิม) สุโพชฌงค์ 852
188 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.11.9 Administrator 1104
189 แจ้งหน่วยบริการต่อไปนี้ ส่ง 21 แฟ้ม รายเดือน ดือน ตุลาคม 2556 Narongchai k. (ICT) 374
190 แจ้งหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน รายเดือน และ 43 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2556 Administrator 876
191 คู่มือการใช้งานระบบคลังสินค้า HOSxP PCU version 10.30(เพิ่มเติม) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1220
192 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนตุลาคม 2556 Narongchai k. (ICT) 614
193 คู่มือการใช้งานระบบคลังสินค้า HOSxP PCU version 10.30 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 546
194 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.10.30 Administrator 747
195 แจ้งผลการสุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนที่ใช้สำหรับตรวจสอบการให้รหัสโรค สุโพชฌงค์ 399
196 ช่วงเวลาการบันทึกและส่งข้อมูลบริการเฝ้าระวังทางโภชนาการและพัฒนาการเด็ก สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 583
197 ขอให้ดำเนินการกำหนดวันอบรมระบบแผนที่สุขภาพ (Health Map) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 398
198 แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การให้รหัส ผ่านแฟ้มมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 513
199 แจ้งให้ทุกหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ในช่วง 1 - 31 ต.ค. 2556 Narongchai k. (ICT) 118
200 แจ้งหน่วยบริการดังต่อไปนี้ ส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ในช่วง 1 - 30 ก.ย. 2556 Narongchai k. (ICT) 730
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249