top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 ข้อมูลสำหรับดูแลงบQOF(On Top เดิม) สุโพชฌงค์ 845
182 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.11.9 Administrator 1096
183 แจ้งหน่วยบริการต่อไปนี้ ส่ง 21 แฟ้ม รายเดือน ดือน ตุลาคม 2556 Narongchai k. (ICT) 372
184 แจ้งหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน รายเดือน และ 43 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2556 Administrator 862
185 คู่มือการใช้งานระบบคลังสินค้า HOSxP PCU version 10.30(เพิ่มเติม) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1143
186 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนตุลาคม 2556 Narongchai k. (ICT) 606
187 คู่มือการใช้งานระบบคลังสินค้า HOSxP PCU version 10.30 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 520
188 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.10.30 Administrator 740
189 แจ้งผลการสุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนที่ใช้สำหรับตรวจสอบการให้รหัสโรค สุโพชฌงค์ 393
190 ช่วงเวลาการบันทึกและส่งข้อมูลบริการเฝ้าระวังทางโภชนาการและพัฒนาการเด็ก สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 579
191 ขอให้ดำเนินการกำหนดวันอบรมระบบแผนที่สุขภาพ (Health Map) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 389
192 แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การให้รหัส ผ่านแฟ้มมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 507
193 แจ้งให้ทุกหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ในช่วง 1 - 31 ต.ค. 2556 Narongchai k. (ICT) 118
194 แจ้งหน่วยบริการดังต่อไปนี้ ส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ในช่วง 1 - 30 ก.ย. 2556 Narongchai k. (ICT) 730
195 ไฟล์ฐานข้อมูลระบบคลังสินค้า(สำหรับ รพ.สต. ทีต้องการเริ่มต้นคลังใหม่) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 954
196 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.10.11 และส่งข้อมูล 21 แฟ้มรายวัน กันยายน 56 Administrator 1320
197 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือน กันยายน 2556 เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ ON TOP (P4P Administrator 758
198 แจ้งหน่วยบริการ ปิดปรับปรุง Datacenter วันที่ 4 ต.ค. 56 เวลา 18.00 น. ถึง 7 ต.ค. 56 เวลา 8.00 น. Administrator 395
199 แจ้งหน่วยบริการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้จัดส่งสำเนา 21 แฟ้ม เดือนสิงหาคม56 เข้า datacenter ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2556 Narongchai k. (ICT) 1770
200 สรุปผลการจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก(OP Individual) และการจัดส่งข้อมูล 21,43 แฟ้ม เข้า datacenter ประจำเดือน สิงหาคม 2556 Administrator 529
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249