top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้ส่งสำเนา 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2556 Narongchai k. (ICT) 630
182 ข้อมูลสำหรับดูแลงบQOF(On Top เดิม) สุโพชฌงค์ 848
183 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.11.9 Administrator 1099
184 แจ้งหน่วยบริการต่อไปนี้ ส่ง 21 แฟ้ม รายเดือน ดือน ตุลาคม 2556 Narongchai k. (ICT) 373
185 แจ้งหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน รายเดือน และ 43 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2556 Administrator 865
186 คู่มือการใช้งานระบบคลังสินค้า HOSxP PCU version 10.30(เพิ่มเติม) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1147
187 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนตุลาคม 2556 Narongchai k. (ICT) 609
188 คู่มือการใช้งานระบบคลังสินค้า HOSxP PCU version 10.30 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 522
189 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.10.30 Administrator 742
190 แจ้งผลการสุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนที่ใช้สำหรับตรวจสอบการให้รหัสโรค สุโพชฌงค์ 395
191 ช่วงเวลาการบันทึกและส่งข้อมูลบริการเฝ้าระวังทางโภชนาการและพัฒนาการเด็ก สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 579
192 ขอให้ดำเนินการกำหนดวันอบรมระบบแผนที่สุขภาพ (Health Map) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 391
193 แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การให้รหัส ผ่านแฟ้มมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 510
194 แจ้งให้ทุกหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ในช่วง 1 - 31 ต.ค. 2556 Narongchai k. (ICT) 118
195 แจ้งหน่วยบริการดังต่อไปนี้ ส่ง 21 แฟ้ม รายวัน ในช่วง 1 - 30 ก.ย. 2556 Narongchai k. (ICT) 730
196 ไฟล์ฐานข้อมูลระบบคลังสินค้า(สำหรับ รพ.สต. ทีต้องการเริ่มต้นคลังใหม่) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 957
197 แจ้งหน่วยบริการ Update Version HOSxP_PCU_Setup_3.56.10.11 และส่งข้อมูล 21 แฟ้มรายวัน กันยายน 56 Administrator 1323
198 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือน กันยายน 2556 เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ ON TOP (P4P Administrator 759
199 แจ้งหน่วยบริการ ปิดปรับปรุง Datacenter วันที่ 4 ต.ค. 56 เวลา 18.00 น. ถึง 7 ต.ค. 56 เวลา 8.00 น. Administrator 396
200 แจ้งหน่วยบริการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้จัดส่งสำเนา 21 แฟ้ม เดือนสิงหาคม56 เข้า datacenter ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2556 Narongchai k. (ICT) 1903
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249