top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ตะแนน QOF ปี 60 พร้อมข้อมูลจัดสรรแพทย์แผนไทยปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 566
42 คะแนน QOF 1/60 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 835
43 ไฟล์นำเสนอการบันทึกข้อมูล QOF และ คัดกรอง CVD Risk ปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 795
44 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.60.2.23 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1651
45 ไฟล์ รายงานทั้งหมดของ hosxp_pcu สำหรับ restone สายฝน จันทะบุตร (ICT) 733
46 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.59.12.15 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1726
47 โปรแกรม Krestore3.3 Narongchai k. (ICT) 782
48 รหัสยาสนุนไพร 24 หลักที่ใช้ในจังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1012
49 สรุปการดำเนินงาน ICT กค 2559 Administrator 1029
50 สรุปผลการจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก Administrator 637
51 คู่มือ การส่งออกข้อมูล การคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี2559 Narongchai k. (ICT) 713
52 คู่มือกรอกข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 926
53 แจ้งหน่วยบริการ Update HOSxP_PCU_Setup_3.59.3.31 Administrator 2057
54 คู่มือการบันทึกการตรวจพัฒนาการเด็ก DSPM ช่วงรณรงค์ 4-8 กค 59 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1026
55 วาระประชุม กวป ICT พ.ค. 2559 Administrator 486
56 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือน พค.59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 493
57 วีธี นำไฟล์เข้าฐานข้อมูลเพื่อใช้งาน Special PP แบบง่าย Administrator 727
58 เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการบันทึกข้อมูลการส้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ Final Administrator 1313
59 คู่มือ การตรวจสอบและแก้ไขความครอบคลุมของวัคซีน Narongchai k. (ICT) 664
60 คู่มือ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล และ การบันทึก DSPM Narongchai k. (ICT) 739
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 34

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249