top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 คู่มีอการบันทึก dspm และบันทึก social risk ช่วงรณรงค์ 17-21 กค.60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 798
42 คู่มือการใช้งานโปรแกรม Payslip เบื้องต้น Administrator 823
43 โปรแกรม Krestore 3.3 สำหรับ นำฐานข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ Administrator 878
44 ประกาศ อัพเดทเวอร์ชั่น โปรแกรมตรวจสอบ oppp เป็นเวอร์ชั่น 5.0.37 Narongchai k. (ICT) 1127
45 สรุปคะแนน QOF ปี 60 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 914
46 เอกสารสำหรับการ Audit คุณภาพเวชระเบียนและการให้รหัสโรค ICD-10 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1220
47 เอกสารประชุมคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานควบคุมโรค 577
48 ประกาศ อัพเดทเวอร์ชั่น โปรแกรมตรวจสอบ oppp เป็นเวอร์ชั่น 5.0.36 Narongchai k. (ICT) 3139
49 แจ้งหน่วยบริการทำการปรับปรุง version Hosxp เป็น V 3.60.5.8 แล้วทำการ Upgrade Structure Administrator 1655
50 รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 559
51 รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP-PCU สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 679
52 ตะแนน QOF ปี 60 พร้อมข้อมูลจัดสรรแพทย์แผนไทยปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 666
53 คะแนน QOF 1/60 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 889
54 ไฟล์นำเสนอการบันทึกข้อมูล QOF และ คัดกรอง CVD Risk ปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 869
55 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.60.2.23 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1814
56 ไฟล์ รายงานทั้งหมดของ hosxp_pcu สำหรับ restone สายฝน จันทะบุตร (ICT) 790
57 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.59.12.15 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1891
58 โปรแกรม Krestore3.3 Narongchai k. (ICT) 828
59 รหัสยาสนุนไพร 24 หลักที่ใช้ในจังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1125
60 สรุปการดำเนินงาน ICT กค 2559 Administrator 1090
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249