top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 เอกสารสำหรับการ Audit คุณภาพเวชระเบียนและการให้รหัสโรค ICD-10 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1121
42 เอกสารประชุมคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานควบคุมโรค 556
43 ประกาศ อัพเดทเวอร์ชั่น โปรแกรมตรวจสอบ oppp เป็นเวอร์ชั่น 5.0.36 Narongchai k. (ICT) 2542
44 แจ้งหน่วยบริการทำการปรับปรุง version Hosxp เป็น V 3.60.5.8 แล้วทำการ Upgrade Structure Administrator 1538
45 รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 546
46 รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP-PCU สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 641
47 ตะแนน QOF ปี 60 พร้อมข้อมูลจัดสรรแพทย์แผนไทยปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 657
48 คะแนน QOF 1/60 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 877
49 ไฟล์นำเสนอการบันทึกข้อมูล QOF และ คัดกรอง CVD Risk ปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 844
50 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.60.2.23 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1742
51 ไฟล์ รายงานทั้งหมดของ hosxp_pcu สำหรับ restone สายฝน จันทะบุตร (ICT) 776
52 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.59.12.15 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1828
53 โปรแกรม Krestore3.3 Narongchai k. (ICT) 820
54 รหัสยาสนุนไพร 24 หลักที่ใช้ในจังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1098
55 สรุปการดำเนินงาน ICT กค 2559 Administrator 1078
56 สรุปผลการจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก Administrator 668
57 คู่มือ การส่งออกข้อมูล การคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี2559 Narongchai k. (ICT) 747
58 คู่มือกรอกข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 995
59 แจ้งหน่วยบริการ Update HOSxP_PCU_Setup_3.59.3.31 Administrator 2151
60 คู่มือการบันทึกการตรวจพัฒนาการเด็ก DSPM ช่วงรณรงค์ 4-8 กค 59 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1063
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249