top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 492
42 รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP-PCU สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 566
43 ตะแนน QOF ปี 60 พร้อมข้อมูลจัดสรรแพทย์แผนไทยปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 584
44 คะแนน QOF 1/60 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 847
45 ไฟล์นำเสนอการบันทึกข้อมูล QOF และ คัดกรอง CVD Risk ปี 60 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 801
46 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.60.2.23 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1664
47 ไฟล์ รายงานทั้งหมดของ hosxp_pcu สำหรับ restone สายฝน จันทะบุตร (ICT) 739
48 แจ้งทุกหน่วยบริการ up โปรแกรม hosxp_pcu v 3.59.12.15 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1737
49 โปรแกรม Krestore3.3 Narongchai k. (ICT) 793
50 รหัสยาสนุนไพร 24 หลักที่ใช้ในจังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1031
51 สรุปการดำเนินงาน ICT กค 2559 Administrator 1042
52 สรุปผลการจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก Administrator 646
53 คู่มือ การส่งออกข้อมูล การคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี2559 Narongchai k. (ICT) 717
54 คู่มือกรอกข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 945
55 แจ้งหน่วยบริการ Update HOSxP_PCU_Setup_3.59.3.31 Administrator 2077
56 คู่มือการบันทึกการตรวจพัฒนาการเด็ก DSPM ช่วงรณรงค์ 4-8 กค 59 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1032
57 วาระประชุม กวป ICT พ.ค. 2559 Administrator 492
58 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือน พค.59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 495
59 วีธี นำไฟล์เข้าฐานข้อมูลเพื่อใช้งาน Special PP แบบง่าย Administrator 750
60 เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการบันทึกข้อมูลการส้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ Final Administrator 1330
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249