top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนเมษายน59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 391
62 การนำข้อมูลส่งโครงการ สืบสารปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม “เฉพาะ อำเภอเมือง“ Administrator 415
63 เอกสารประกอบการบรรยาย 19เมษายน2559 Narongchai k. (ICT) 697
64 แนะนำ การลงข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่าลืมลงหัตถการ Administrator 429
65 สรุปการผลการดำเนินงาน Refer Link เดือนมีนาคม 2559 (นำเสนอในที่ประชุม กวป. เมื่อ 1 เมษายน 2559) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 410
66 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมี.ค.59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 420
67 ข้อมูลงานวิจัย Administrator 1723
68 Report Central (Audit ICD-10) เพิ่มแยก diag_type Administrator 668
69 แจ้ง update โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล op-pp2010 เป็น Version 5.0.12 Administrator 4511
70 แจ้งหน่วยบริการ update HOSxP_PCU_Setup_3.59.2.11 Administrator 1327
71 สรุปการส่งข้อมูล op และ QOF ปี 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 780
72 คู่มือการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF ปี 2559 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1137
73 Report Central (Audit ICD-10) เพิ่มหัวตาราง ICD10 Administrator 735
74 แจ้งหน่วยบริการ update โปรแกรมตรวจสอบ 43 แฟ้ม op-ppp2010 Version 5.0.08 Administrator 712
75 แจ้งหน่วยบริการ update HOSxP_PCU_Setup_3.58.12.7b พร้อมทั้งทำการ base datasync ให้ Done Administrator 983
76 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 43 แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน 2558 เข้า HDC Narongchai k. (ICT) 591
77 แนวทางการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณ QOF ปี 2559 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1018
78 แจ้งหน่วยบริการให้อัพเดทโปรแกรม OPPP-2010 เป็น Version 5.0.05 Narongchai k. (ICT) 753
79 แจ้งหน่วยบริการ ทำการ base data sync สำหรับปรับปรุงรหัสงานทันตกรรม Administrator 434
80 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 43 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2558 เข้า HDC Narongchai k. (ICT) 933
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 4 of 34

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249