top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือน พค.59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 516
62 วีธี นำไฟล์เข้าฐานข้อมูลเพื่อใช้งาน Special PP แบบง่าย Administrator 791
63 เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการบันทึกข้อมูลการส้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ Final Administrator 1371
64 คู่มือ การตรวจสอบและแก้ไขความครอบคลุมของวัคซีน Narongchai k. (ICT) 690
65 คู่มือ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล และ การบันทึก DSPM Narongchai k. (ICT) 762
66 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนเมษายน59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 417
67 การนำข้อมูลส่งโครงการ สืบสารปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม “เฉพาะ อำเภอเมือง“ Administrator 438
68 เอกสารประกอบการบรรยาย 19เมษายน2559 Narongchai k. (ICT) 755
69 แนะนำ การลงข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่าลืมลงหัตถการ Administrator 454
70 สรุปการผลการดำเนินงาน Refer Link เดือนมีนาคม 2559 (นำเสนอในที่ประชุม กวป. เมื่อ 1 เมษายน 2559) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 428
71 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมี.ค.59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 455
72 ข้อมูลงานวิจัย Administrator 2495
73 Report Central (Audit ICD-10) เพิ่มแยก diag_type Administrator 711
74 แจ้ง update โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล op-pp2010 เป็น Version 5.0.12 Administrator 5340
75 แจ้งหน่วยบริการ update HOSxP_PCU_Setup_3.59.2.11 Administrator 1359
76 สรุปการส่งข้อมูล op และ QOF ปี 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 846
77 คู่มือการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF ปี 2559 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1172
78 Report Central (Audit ICD-10) เพิ่มหัวตาราง ICD10 Administrator 787
79 แจ้งหน่วยบริการ update โปรแกรมตรวจสอบ 43 แฟ้ม op-ppp2010 Version 5.0.08 Administrator 760
80 แจ้งหน่วยบริการ update HOSxP_PCU_Setup_3.58.12.7b พร้อมทั้งทำการ base datasync ให้ Done Administrator 1013
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 4 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249