top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 แจ้งหน่วยบริการ Update HOSxP_PCU_Setup_3.59.3.31 Administrator 2155
62 คู่มือการบันทึกการตรวจพัฒนาการเด็ก DSPM ช่วงรณรงค์ 4-8 กค 59 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1067
63 วาระประชุม กวป ICT พ.ค. 2559 Administrator 511
64 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือน พค.59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 522
65 วีธี นำไฟล์เข้าฐานข้อมูลเพื่อใช้งาน Special PP แบบง่าย Administrator 795
66 เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการบันทึกข้อมูลการส้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ Final Administrator 1380
67 คู่มือ การตรวจสอบและแก้ไขความครอบคลุมของวัคซีน Narongchai k. (ICT) 698
68 คู่มือ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล และ การบันทึก DSPM Narongchai k. (ICT) 765
69 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนเมษายน59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 426
70 การนำข้อมูลส่งโครงการ สืบสารปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม “เฉพาะ อำเภอเมือง“ Administrator 442
71 เอกสารประกอบการบรรยาย 19เมษายน2559 Narongchai k. (ICT) 758
72 แนะนำ การลงข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่าลืมลงหัตถการ Administrator 458
73 สรุปการผลการดำเนินงาน Refer Link เดือนมีนาคม 2559 (นำเสนอในที่ประชุม กวป. เมื่อ 1 เมษายน 2559) สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 430
74 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมี.ค.59(นำเสนอในที่ประชุม กวป.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 458
75 ข้อมูลงานวิจัย Administrator 2582
76 Report Central (Audit ICD-10) เพิ่มแยก diag_type Administrator 716
77 แจ้ง update โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล op-pp2010 เป็น Version 5.0.12 Administrator 5481
78 แจ้งหน่วยบริการ update HOSxP_PCU_Setup_3.59.2.11 Administrator 1363
79 สรุปการส่งข้อมูล op และ QOF ปี 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 849
80 คู่มือการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF ปี 2559 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1181
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 4 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249