top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
601 โปรแกรม Internet Explorer 8 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 444
602 วิธีการตรวจข้อมูล จากรหัส Error ของสปสช. สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 2002
603 ขอให้สถานบริการส่งข้อมูล ๑๘ แฟ้มเดือนธันวาคม ให้ สสจ.อจ.ก่อนเที่ยง ๒๘ ธค. ๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 437
604 Error Code 18 แฟ้ม สปสช.54 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 915
605 ผลการตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม (OP/PP) ปี 2554 Administrator 594
606 แจ้งสถานบริการทุกแห่งแก้ไขข้อมูล 18 แฟ้ม Error ปี 54 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 644
607 คู่มือการบันทึกชมรม ToBeNumber One ด้วยโปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2437
608 ให้สถานบริการทุกแห่งแจ้งรายชื่อ User ที่จะเข้าใช้งานระบบ Datacenter สายฝน จันทะบุตร (ICT) 582
609 HOSxP-PCU version 3.53.11.23 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1441
610 New UE แบบคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร 15 ปี ขึ้นไป Administrator 2809
611 ไฟล์ MYSQL สำหรับ HOSxP PCU version 11.23 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2274
612 แนวทางการตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม ด้วยโปรแกรม OP-NHSO2554 และ HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2243
613 การปรับปรุงระบบ คลังสินค้า(inventory) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1335
614 ขอให้สถานบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูล ๑๘ แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม ใหม่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 518
615 HOSxP_PCU version 3.53.11.4 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 656
616 แจ้งสถานบริการให้ดำเนินการส่งข้อมูล 18 แฟ้มใหม่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 488
617 ปรับปรุง Version HOSxP PCU 3.53.11.04 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 510
618 แจ้งให้ทุกหน่วยบริการ Sync ข้อมูลเข้า Datacenter สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 400
619 HOSxP_PCU V.9.22 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 329
620 แจ้งผู้ที่ไม่สามารถ Sync ข้อมูลกับ Datacenter ศูนย์ ICT กำลังทำการปรับปรุงระบบ datacenter Administrator 556
 
« StartPrev3132333435NextEnd »
Page 31 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249