top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
601 แจ้งทุกหน่วยบริการเปลี่ยนเวอร์ชั่น HOSxP-PCU เป็น Ver.3.53.12.26 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 572
602 โปรแกรม Internet Explorer 8 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 447
603 วิธีการตรวจข้อมูล จากรหัส Error ของสปสช. สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 2127
604 ขอให้สถานบริการส่งข้อมูล ๑๘ แฟ้มเดือนธันวาคม ให้ สสจ.อจ.ก่อนเที่ยง ๒๘ ธค. ๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 443
605 Error Code 18 แฟ้ม สปสช.54 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 918
606 ผลการตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม (OP/PP) ปี 2554 Administrator 602
607 แจ้งสถานบริการทุกแห่งแก้ไขข้อมูล 18 แฟ้ม Error ปี 54 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 645
608 คู่มือการบันทึกชมรม ToBeNumber One ด้วยโปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2500
609 ให้สถานบริการทุกแห่งแจ้งรายชื่อ User ที่จะเข้าใช้งานระบบ Datacenter สายฝน จันทะบุตร (ICT) 594
610 HOSxP-PCU version 3.53.11.23 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1463
611 New UE แบบคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร 15 ปี ขึ้นไป Administrator 2956
612 ไฟล์ MYSQL สำหรับ HOSxP PCU version 11.23 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2304
613 แนวทางการตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม ด้วยโปรแกรม OP-NHSO2554 และ HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2341
614 การปรับปรุงระบบ คลังสินค้า(inventory) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1350
615 ขอให้สถานบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูล ๑๘ แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม ใหม่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 534
616 HOSxP_PCU version 3.53.11.4 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 676
617 แจ้งสถานบริการให้ดำเนินการส่งข้อมูล 18 แฟ้มใหม่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 499
618 ปรับปรุง Version HOSxP PCU 3.53.11.04 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 529
619 แจ้งให้ทุกหน่วยบริการ Sync ข้อมูลเข้า Datacenter สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 415
620 HOSxP_PCU V.9.22 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 350
 
« StartPrev3132333435NextEnd »
Page 31 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249