top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
621 HOSxP-PCU ver. 3.53.10.24 Administrator 628
622 HOSxP-PCU ver. 3.53.9.2 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 472
623 ข้อชี้แจงในการบันทึกข้อมูลพิกัดหลังคาเรือน สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 958
624 สอ. ไหนที่ทำการส่ง 18 แฟ้มแล้วมีปัญาหาให้ ปรับเวอร์ชัน hosxp_pcu เป็น 3.53.9.2 Administrator 398
625 ปรับปรุงโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU v3.53.9.22 Administrator 1420
626 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่คัดกรองตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย สายฝน จันทะบุตร (ICT) 601
627 การบันทึกข้อมูลตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย สายฝน จันทะบุตร (ICT) 995
628 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอประชุม VDO Conference Administrator 499
629 ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยบริการตรวจสอบความครอบคลุมของพิกัดหลังคาเรือน สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 625
630 ไฟล์ปรับปรุงสิทธิการรักษา กรณีไม่ใช้โปรแกรม hosxp_pcu Administrator 556
631 แจ้งสถานบริการ สอ.ทุกแห่งส่งสำเนา 18 แฟ้มที่แก้ไข ภายในวันนี้ 10/9/2553 เวลา 16.00 น. Administrator 354
632 สามารถโหลด report รายชื่อประชากรที่ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป ได้ที่ HosXp PCU Administrator 635
633 ผลการประมวลคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม(เบื้องต้น) ปีงบประมาณ 2553 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 630
634 แจ้งสถานบริการทุกแห่ง ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 18 แฟ้ม เดือน ก.ค.53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 634
635 แจ้งศูนย์บริการ สอ. รพ. ทำการ Sync Datacenter ให้สมบูรณ์ Administrator 542
636 แจ้งสถานบริการทุกแห่งแก้ไขข้อมูล 18 แฟ้มเดือนมิถุนายน 53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 542
637 สรุปผลการส่งข้อมูล 18 แฟ้มรายเดือน(ต.ค.52-ก.ค53) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 499
638 KEY สำหรับเครื่องแสกนลายนิ้วมือ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 407
639 รายงานตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรง ห่วงใยสุขภาพ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 961
640 แจ้งศูนย์บริการ สอ. รพ. งดการ Sync ข้อมูล 3 วัน Administrator 497
 
« StartPrev3132333435NextEnd »
Page 32 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249