top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
621 ปรับปรุงโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU v3.53.9.22 Administrator 1417
622 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่คัดกรองตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย สายฝน จันทะบุตร (ICT) 571
623 การบันทึกข้อมูลตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย สายฝน จันทะบุตร (ICT) 967
624 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอประชุม VDO Conference Administrator 463
625 ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยบริการตรวจสอบความครอบคลุมของพิกัดหลังคาเรือน สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 599
626 ไฟล์ปรับปรุงสิทธิการรักษา กรณีไม่ใช้โปรแกรม hosxp_pcu Administrator 526
627 แจ้งสถานบริการ สอ.ทุกแห่งส่งสำเนา 18 แฟ้มที่แก้ไข ภายในวันนี้ 10/9/2553 เวลา 16.00 น. Administrator 330
628 สามารถโหลด report รายชื่อประชากรที่ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป ได้ที่ HosXp PCU Administrator 615
629 ผลการประมวลคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม(เบื้องต้น) ปีงบประมาณ 2553 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 620
630 แจ้งสถานบริการทุกแห่ง ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 18 แฟ้ม เดือน ก.ค.53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 606
631 แจ้งศูนย์บริการ สอ. รพ. ทำการ Sync Datacenter ให้สมบูรณ์ Administrator 511
632 แจ้งสถานบริการทุกแห่งแก้ไขข้อมูล 18 แฟ้มเดือนมิถุนายน 53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 512
633 สรุปผลการส่งข้อมูล 18 แฟ้มรายเดือน(ต.ค.52-ก.ค53) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 497
634 KEY สำหรับเครื่องแสกนลายนิ้วมือ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 392
635 รายงานตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรง ห่วงใยสุขภาพ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 926
636 แจ้งศูนย์บริการ สอ. รพ. งดการ Sync ข้อมูล 3 วัน Administrator 471
637 คู่มือการลงพิกัดหลังคาเรือน สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 606
638 คู่มือและแนวทางการแก้ไข Error Code ของ 18 แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2041
639 การค้นหาชื่อผู้ป่วยที่มีเฉพาะ SEQ Administrator 760
640 แจ้งทุกสถานบริการ งดให้บริการ Datacenter วันที่ 7/8/2553 Administrator 313
 
« StartPrev31323334NextEnd »
Page 32 of 34

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249