top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
641 คู่มือและแนวทางการแก้ไข Error Code ของ 18 แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2051
642 การค้นหาชื่อผู้ป่วยที่มีเฉพาะ SEQ Administrator 770
643 แจ้งทุกสถานบริการ งดให้บริการ Datacenter วันที่ 7/8/2553 Administrator 321
644 รหัสโรคเรื้อรัง สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1764
645 ตรวจสอบความครอบคลุมพิกัดของหลังคาเรือน สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1039
646 คู่มือการติดตั้งคลังยาใน HOSxP-PCU สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 3853
647 โหลด UE คัดกรองโรคซืมเศร้า Administrator 1634
648 แจ้งเปลี่ยนหมายเลข IP ของ data center ใหม่ สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 837
649 คู่มือการบันทึกคัดกรองโรคซึมเศร้า จังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 737
650 รหัส Finger Print 10 User [14 กรกฏาคม 53] สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 550
651 คู่มือการกรอกข้อมูล การตรวจสอบสุขภาพประชาชนทั่วไป Administrator 724
652 แจ้งสถานีอนามัยทุกแห่งให้ Upgrade Hosxp_PCU เป็น เวอร์ชัน 3.53.7.9 Administrator 819
653 คู่มือการส่งข้อมูลแพทย์แผนไทยให้ สสจ.และ สปสช. สายฝน จันทะบุตร (ICT) 714
654 วิธีแก้ไขการค้นหาการวินิจฉัยโรคไม่เจอ Administrator 863
655 แจ้งสถานีอนามัยทุกแห่งให้ทำการ base datasync Administrator 567
656 กลุ่มเป้าหมายคัดกรองโรคเรื้อรัง จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 748
657 ข้อมูลงานคัดกรองความเสี่ยง Administrator 527
658 แก้ปัญหาไม่สามารถกรอกข้อมูล ในโปรแกรมแพทย์แผนไทย HOSxP_PCU ได้ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 538
659 การปรับปรุง HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 531
660 ดำเนินการดาวโหลดรายงานประชากรกลุ่มเสี่ยง Administrator 757
 
« StartPrev3132333435NextEnd »
Page 33 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249