top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
641 คู่มือการลงพิกัดหลังคาเรือน สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 608
642 คู่มือและแนวทางการแก้ไข Error Code ของ 18 แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2090
643 การค้นหาชื่อผู้ป่วยที่มีเฉพาะ SEQ Administrator 785
644 แจ้งทุกสถานบริการ งดให้บริการ Datacenter วันที่ 7/8/2553 Administrator 332
645 รหัสโรคเรื้อรัง สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1772
646 ตรวจสอบความครอบคลุมพิกัดของหลังคาเรือน สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1071
647 คู่มือการติดตั้งคลังยาใน HOSxP-PCU สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 3914
648 โหลด UE คัดกรองโรคซืมเศร้า Administrator 1645
649 แจ้งเปลี่ยนหมายเลข IP ของ data center ใหม่ สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 857
650 คู่มือการบันทึกคัดกรองโรคซึมเศร้า จังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 742
651 รหัส Finger Print 10 User [14 กรกฏาคม 53] สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 564
652 คู่มือการกรอกข้อมูล การตรวจสอบสุขภาพประชาชนทั่วไป Administrator 764
653 แจ้งสถานีอนามัยทุกแห่งให้ Upgrade Hosxp_PCU เป็น เวอร์ชัน 3.53.7.9 Administrator 828
654 คู่มือการส่งข้อมูลแพทย์แผนไทยให้ สสจ.และ สปสช. สายฝน จันทะบุตร (ICT) 736
655 วิธีแก้ไขการค้นหาการวินิจฉัยโรคไม่เจอ Administrator 886
656 แจ้งสถานีอนามัยทุกแห่งให้ทำการ base datasync Administrator 576
657 กลุ่มเป้าหมายคัดกรองโรคเรื้อรัง จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 778
658 ข้อมูลงานคัดกรองความเสี่ยง Administrator 543
659 แก้ปัญหาไม่สามารถกรอกข้อมูล ในโปรแกรมแพทย์แผนไทย HOSxP_PCU ได้ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 564
660 การปรับปรุง HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 546
 
« StartPrev3132333435NextEnd »
Page 33 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249