top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
641 รหัสโรคเรื้อรัง สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1752
642 ตรวจสอบความครอบคลุมพิกัดของหลังคาเรือน สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1028
643 คู่มือการติดตั้งคลังยาใน HOSxP-PCU สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 3814
644 โหลด UE คัดกรองโรคซืมเศร้า Administrator 1618
645 แจ้งเปลี่ยนหมายเลข IP ของ data center ใหม่ สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 821
646 คู่มือการบันทึกคัดกรองโรคซึมเศร้า จังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 733
647 รหัส Finger Print 10 User [14 กรกฏาคม 53] สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 543
648 คู่มือการกรอกข้อมูล การตรวจสอบสุขภาพประชาชนทั่วไป Administrator 702
649 แจ้งสถานีอนามัยทุกแห่งให้ Upgrade Hosxp_PCU เป็น เวอร์ชัน 3.53.7.9 Administrator 814
650 คู่มือการส่งข้อมูลแพทย์แผนไทยให้ สสจ.และ สปสช. สายฝน จันทะบุตร (ICT) 706
651 วิธีแก้ไขการค้นหาการวินิจฉัยโรคไม่เจอ Administrator 849
652 แจ้งสถานีอนามัยทุกแห่งให้ทำการ base datasync Administrator 561
653 กลุ่มเป้าหมายคัดกรองโรคเรื้อรัง จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 733
654 ข้อมูลงานคัดกรองความเสี่ยง Administrator 512
655 แก้ปัญหาไม่สามารถกรอกข้อมูล ในโปรแกรมแพทย์แผนไทย HOSxP_PCU ได้ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 527
656 การปรับปรุง HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 522
657 ดำเนินการดาวโหลดรายงานประชากรกลุ่มเสี่ยง Administrator 749
658 คู่มือการส่งเอกสารแพทย์แผนไทย Administrator 658
659 รายงานสรุปการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง สายฝน จันทะบุตร (ICT) 644
660 รหัสยา 24 หลัก Administrator 1486
 
« StartPrev31323334NextEnd »
Page 33 of 34

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249