top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
661 รหัสยา 24 หลัก Administrator 1488
662 แบบสรุปการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป สายฝน จันทะบุตร (ICT) 876
663 UEแบบตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป_new สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1604
664 แบบฟอร์มคัดกรองการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป สายฝน จันทะบุตร (ICT) 4708
665 การปรับปรุงและเพิ่มรายการยาสำหรับโปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1496
666 รหัส CODE ERROR ข้อมูล สปสช. สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2705
667 ไฟล์รายชื่อ ประชากรที่ขึ้นทะเบียนนอกเขตจังหวัด ประจำเดือน พ.ค.53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1618
668 คู่มือการติดตั้งเครื่องแสกนลายนิ้วมือ U4500 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 839
669 คู่มือการบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย ด้วยโปรแกรม HOSxP,HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 7340
670 Finger Scan Key 18-05-2010 พยนต์ ยืนยง (ICT) 506
671 การปรับปรุง Version โปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1244
672 การปรับปรุงการพิมพ์บัตรประกันสุขภาพ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 553
673 การเพิ่มยาในระบบโปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1912
674 แจ้งการ update สิทธิรักษาประจำเดือน พ.ค. 53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 576
675 โหลดรายงานการใช้ยาฉบับแก้ไข สำหรับ สอ. Administrator 513
676 รหัส activate finger print Administrator 536
677 แนวทางการตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2553 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 986
678 HOSxP_PCU version 3.53.4.17 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 742
679 คู่มือการส่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ด้วยโปรแกรม HOSxP PCU,HOSxP สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1844
680 รหัส activate finger print Administrator 535
 
« StartPrev3132333435NextEnd »
Page 34 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249