top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
661 ดำเนินการดาวโหลดรายงานประชากรกลุ่มเสี่ยง Administrator 771
662 คู่มือการส่งเอกสารแพทย์แผนไทย Administrator 697
663 รายงานสรุปการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง สายฝน จันทะบุตร (ICT) 673
664 รหัสยา 24 หลัก Administrator 1508
665 แบบสรุปการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป สายฝน จันทะบุตร (ICT) 901
666 UEแบบตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป_new สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1638
667 แบบฟอร์มคัดกรองการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป สายฝน จันทะบุตร (ICT) 4932
668 การปรับปรุงและเพิ่มรายการยาสำหรับโปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1536
669 รหัส CODE ERROR ข้อมูล สปสช. สายฝน จันทะบุตร (ICT) 3046
670 ไฟล์รายชื่อ ประชากรที่ขึ้นทะเบียนนอกเขตจังหวัด ประจำเดือน พ.ค.53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1640
671 คู่มือการติดตั้งเครื่องแสกนลายนิ้วมือ U4500 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 860
672 คู่มือการบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย ด้วยโปรแกรม HOSxP,HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 7552
673 Finger Scan Key 18-05-2010 พยนต์ ยืนยง (ICT) 535
674 การปรับปรุง Version โปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1261
675 การปรับปรุงการพิมพ์บัตรประกันสุขภาพ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 579
676 การเพิ่มยาในระบบโปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2040
677 แจ้งการ update สิทธิรักษาประจำเดือน พ.ค. 53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 599
678 โหลดรายงานการใช้ยาฉบับแก้ไข สำหรับ สอ. Administrator 527
679 รหัส activate finger print Administrator 560
680 แนวทางการตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2553 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 1019
 
« StartPrev3132333435NextEnd »
Page 34 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249