top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
661 UEแบบตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป_new สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1597
662 แบบฟอร์มคัดกรองการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป สายฝน จันทะบุตร (ICT) 4696
663 การปรับปรุงและเพิ่มรายการยาสำหรับโปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1493
664 รหัส CODE ERROR ข้อมูล สปสช. สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2640
665 ไฟล์รายชื่อ ประชากรที่ขึ้นทะเบียนนอกเขตจังหวัด ประจำเดือน พ.ค.53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1615
666 คู่มือการติดตั้งเครื่องแสกนลายนิ้วมือ U4500 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 837
667 คู่มือการบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย ด้วยโปรแกรม HOSxP,HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 7252
668 Finger Scan Key 18-05-2010 พยนต์ ยืนยง (ICT) 499
669 การปรับปรุง Version โปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1240
670 การปรับปรุงการพิมพ์บัตรประกันสุขภาพ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 550
671 การเพิ่มยาในระบบโปรแกรม HOSxP PCU สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1885
672 แจ้งการ update สิทธิรักษาประจำเดือน พ.ค. 53 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 571
673 โหลดรายงานการใช้ยาฉบับแก้ไข สำหรับ สอ. Administrator 511
674 รหัส activate finger print Administrator 529
675 แนวทางการตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2553 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 983
676 HOSxP_PCU version 3.53.4.17 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 741
677 คู่มือการส่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ด้วยโปรแกรม HOSxP PCU,HOSxP สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1838
678 รหัส activate finger print Administrator 534
679 แบบฟร์อม UE สำหรับคัดกรองความเสี่ยง(สปสช.) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 3505
 
« StartPrev31323334NextEnd »
Page 34 of 34

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249