top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 Report Central (Audit ICD-10) เพิ่มหัวตาราง ICD10 Administrator 788
82 แจ้งหน่วยบริการ update โปรแกรมตรวจสอบ 43 แฟ้ม op-ppp2010 Version 5.0.08 Administrator 765
83 แจ้งหน่วยบริการ update HOSxP_PCU_Setup_3.58.12.7b พร้อมทั้งทำการ base datasync ให้ Done Administrator 1018
84 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 43 แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน 2558 เข้า HDC Narongchai k. (ICT) 635
85 แนวทางการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณ QOF ปี 2559 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1081
86 แจ้งหน่วยบริการให้อัพเดทโปรแกรม OPPP-2010 เป็น Version 5.0.05 Narongchai k. (ICT) 867
87 แจ้งหน่วยบริการ ทำการ base data sync สำหรับปรับปรุงรหัสงานทันตกรรม Administrator 495
88 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 43 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2558 เข้า HDC Narongchai k. (ICT) 966
89 ด่วน! แจ้งหน่วยบริการ ส่ง43แฟ้ม เดือน ก.ค. - ก.ย.58 เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลแฟ้ม drug_opd Narongchai k. (ICT) 708
90 คู่มือการตรวจสอบข้อมูลการส่ง 43 แฟ้ม Narongchai k. (ICT) 622
91 คู่มือการใช้ Report Central (Audit ICD-10) Narongchai k. (ICT) 706
92 คู่มือการแก้ไขประชากร,การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน/ความดัน Narongchai k. (ICT) 673
93 แนวทางการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า data Center ปีงบประมาณ 2559 Narongchai k. (ICT) 665
94 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 43 แฟ้ม เดือนกันยายน 2558 เข้า HDC Narongchai k. (ICT) 495
95 คู่มือการลงข้อมูล โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน ภัยมะเร็งเต้านม เบื้องต้น Administrator 659
96 ตารางรหัส Error Code ของข้อมูล OP Individual สายฝน จันทะบุตร (ICT) 517
97 แจ้งหน่วยบริการ อัพเดทเวอร์ชั่น HOSxP_PCU เป็น 3.58.6.25 Narongchai k. (ICT) 2017
98 สรุปการส่งข้อมูล op Individual ปี 58 ของหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 389
99 แจ้งหน่วยบริการ Update version HOSxP_PCU_Setup_3.58.4.23 Administrator 704
100 แจ้งหน่วยบริการ ส่ง 43 เดือน กรกฎาคม2558 เข้า HDC Narongchai k. (ICT) 495
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249