top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 39
2 จังหวัดอำนาจเจริญประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 33
3 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ทักษะและการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 37
4 กิจกรรม Kick off ก้าวท้าใจ season 1 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 31
5 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 28
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยทำงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 39
7 จังหวัดอำนาจเจริญประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 31
8 นพ.สสจ.อจ.ให้เกียรติมอบเกียติบัตร GREEN&CLEAN Hospital งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 32
9 นพ.สสจ.อำนาจเจริญให้เกียรติประดับเครื่องหมายอินทรธนูเลื่อนระดับ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 27
10 ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 28
11 จังหวัดอำนาจเจริญร่วมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 28
12 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 220
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 19
14 ประชุม Video Conference กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่และฝุ่นละออง PM2.5 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 84
15 ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 59
16 อบรม "ตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ อำนาจเจริญโมเดล" งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 48
17 กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 52
18 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.ลืออำนาจ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 51
19 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.ชานุมาน งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 86
20 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.พนา งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 48
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249