top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 40 ชั่วโมง) งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 62
2 การประชุมนำเสนอตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1/2563 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 65
3 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงและเด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 69
4 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่6/2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 70
5 ประชุมพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนสมรรถภาพคนพิการ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 78
6 นพ.สสจ.อจ.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 57
7 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 54
8 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 55
9 รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 16ก.ย.62 Narongchai k. (ICT) 34
10 รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 15ก.ย.62 Narongchai k. (ICT) 32
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 72

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249