top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 กิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 15
2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดดีเด่น ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 13
3 รับการประเมิน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 รอบลงพื้นที่ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 7
4 อบรมกิจกรรมบูรณาการ อย.น้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 19
5 อบรมแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาลและร้านขายยาจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 20
6 ประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 16
7 ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 17
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 12
9 นพ.สสจ.อจ.ร่วมรับการตรวจประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภาครัฐ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 13
10 นพ.สสจ.อจ.ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 11
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 62

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249