top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
11 จังหวัดอำนาจเจริญร่วมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 250
12 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 522
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 119
14 ประชุม Video Conference กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่และฝุ่นละออง PM2.5 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 215
15 ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 160
16 อบรม "ตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ อำนาจเจริญโมเดล" งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 166
17 กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 151
18 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.ลืออำนาจ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 148
19 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.ชานุมาน งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 287
20 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.พนา งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 150
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 2 of 75

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249