top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.ปทุมราชวงศา งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 214
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Amnatcharoen Dashboard งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 177
23 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.เสนางคนิคม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 200
24 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.เมือง งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 207
25 มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ผอ.รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 152
26 อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 40 ชั่วโมง) งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 194
27 การประชุมนำเสนอตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1/2563 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 437
28 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงและเด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 229
29 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่6/2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 292
30 ประชุมพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนสมรรถภาพคนพิการ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 256
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 75

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249