top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.ปทุมราชวงศา งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 136
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Amnatcharoen Dashboard งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 112
23 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.เสนางคนิคม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 118
24 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.เมือง งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 134
25 มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ผอ.รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 95
26 อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 40 ชั่วโมง) งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 137
27 การประชุมนำเสนอตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1/2563 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 167
28 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงและเด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 168
29 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่6/2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 200
30 ประชุมพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนสมรรถภาพคนพิการ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 182
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 75

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249