top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
711 สสจ.อำนาจเจริญ อบรมเทคนิคการถ่ายภาพและการจัดทำวีชีดีนำเสนอกิจกรรม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1617
712 อำนาจเจริญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนสนองพระราชดำริฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1414
713 รณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ' ๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1892
714 การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1838
715 สสจ.อำนาจเจริญ รับรางวัลผลงานการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิ ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ Administrator 1158
716 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE AMNAT 2010 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1580
717 พัฒนาสมวัย สุขอนามัยสมบูรณ์ ประเทศชาติเข้มแข็ง คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1587
718 การสรุปโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 2890
719 เวทีแลกเปลี่ยนฯการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ '๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1757
720 จังหวัดอำนาจเจริญ เดินรณรงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันหัวใจโลก คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1553
 
« StartPrev7172737475NextEnd »
Page 72 of 75

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249