top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
721 ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น Administrator 2314
722 จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพ ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1516
723 การตรวจราชการแบบบูรณาการ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1518
724 คปสอ.แกดำ ศึกษาดูงาน ระบบ คลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1673
725 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงาน HOSxP สสจ.อำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1968
726 คณะกรรมการพัฒนาและกำกับ ฯ สปสช.ศึกษาดูงาน DATA Center สสจ.อำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1645
727 ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ติดตามความพร้อมรับ รมว.สธ. คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 934
728 สู่ปีที่ ๒ “จังหวัดอำนาจเจริญ ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ๒๕๕๓ ก้าวสู่สากล คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1408
729 อำนาจเจริญ มอบบันทึกความร่วมมือแก่ร้านอาหารเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1244
730 รองเลขาธิการ สปสช.เปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานฯ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1246
 
« StartPrev7172737475NextEnd »
Page 73 of 75

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249