top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
91 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 165
92 ประชุม VDO Conference มอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 153
93 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 177
94 รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนใช้ถุงหิ้วพลาสติก(GREEN & CLEAN Hospitao)จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 233
95 มอบเกียรติบัตรการประเมินผลดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 215
96 ประชุมเพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 234
97 มอบใบประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ”ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 239
98 มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการอำนาจเจริญ(3ดี)และหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 116
99 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่5/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 220
100 นพ.สสจ.อจ. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ ระดับเขต งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 229
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 72

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249