top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 229
102 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 178
103 นพ.สสจ.อจ.ร่วมรับการตรวจประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภาครัฐ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 161
104 นพ.สสจ.อจ.ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 196
105 ประชุม VDO Conference ระเบียบสำนักนายารัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 241
106 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 217
107 ประชุมพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 279
108 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมรายการ “เช้านี้ ที่อีสานใต้” งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 318
109 ปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 307
110 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนโคกสารวิทยาคม ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 229
111 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 207
112 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเปิดตัวกิจกรรมเวที WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 334
113 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรรมส่งเสริมสุขภาพ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 304
114 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 340
115 รับโล่และเกียรติบัตรการประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 295
116 ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 216
117 รับมอบใบรับรองจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 269
118 พัฒนาศีกยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 106
119 พัฒนาศักยภาพ จนท.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขต10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 277
120 สัมมนาเครือข่ายการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 202
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 36

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249