top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 ประชุมกลั่นกรองแผนปฎิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 262
102 นพ.สสจ.อจ.ร่วมรายการวิทยุ "นานาสาระกับผู้ว่าฯ" จังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่18 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 265
103 ประชุมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 174
104 ประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 20ปี กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 234
105 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 199
106 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าโนนสะอาด กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 174
107 ประชุมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 223
108 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.)เดือนตุลาคม2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 267
109 จังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อสร้างสุขภาพดีกับโครงการหมอชวนวิ่ง 15-16 พ.ย นี้ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 284
110 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 156
111 พิธีใส่บาตรและวางมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 211
112 กิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว.โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 188
113 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 223
114 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 227
115 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ เสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจช่วงปลายฝนต้นหนาว กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 170
116 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 222
117 ประชุม VDO Conference มอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 215
118 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 222
119 รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนใช้ถุงหิ้วพลาสติก(GREEN & CLEAN Hospitao)จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 286
120 มอบเกียรติบัตรการประเมินผลดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 292
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249