top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 ประชุมเพื่อแปลงกรอบด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 208
122 ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN ACADEMY งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 158
123 ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 154
124 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก้าวต่อไปของ "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัย สู่ไทยแลนด์ 4.0 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 162
125 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.) ครั้งที่ 2/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 250
126 วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 295
127 การประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 205
128 เปิด ACADEMY และศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 256
129 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดอำนาจเจริญปีงบประมาณ 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 300
130 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2561 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 275
131 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 244
132 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 189
133 สสจ.อจ.จัดประชุมสมาชิกชมรม ผอ.รพสต.จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 271
134 ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 249
135 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 229
136 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 221
137 นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมโรคหัดในเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข(TBM) กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 279
138 สสจ.อำนาจเจริญจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขมืออาชีพ(Change to PRO and SMART รพ.สต.) กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 236
139 ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจจเริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 230
140 ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 205
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249