top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 ประชุมเพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 295
122 มอบใบประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ”ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 282
123 มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการอำนาจเจริญ(3ดี)และหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 144
124 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่5/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 267
125 นพ.สสจ.อจ. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ ระดับเขต งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 296
126 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 475
127 อบรมครูผู้สอนในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 275
128 กิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 321
129 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดดีเด่น ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 272
130 รับการประเมิน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 รอบลงพื้นที่ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 336
131 อบรมกิจกรรมบูรณาการ อย.น้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 349
132 อบรมแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาลและร้านขายยาจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 406
133 ประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 282
134 ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 277
135 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 216
136 นพ.สสจ.อจ.ร่วมรับการตรวจประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภาครัฐ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 200
137 นพ.สสจ.อจ.ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 241
138 ประชุม VDO Conference ระเบียบสำนักนายารัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 333
139 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 256
140 ประชุมพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 334
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249