top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญปี2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 289
122 เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการณ์สงกรานต์ปี2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 270
123 รดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 188
124 ประชุมการกำจัดสิ่งปฏิกูลโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 224
125 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อสารความเสี่ยงด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 230
126 นพ.สสจ.อจ.มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจุลทัศนากร จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 327
127 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านกุดสิม ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 317
128 ประเมินผลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Ranking) รอบที่ 1/2561 อำเภอเมือง งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 266
129 ประเมินผลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Ranking) รอบที่ 1/2561 อำเภอเสนางคนิคม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 177
130 นพ.สสจ.อำนาจเจริญร่วมรายการวิทยู นานาสาระกับผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ครั้งที่ 75 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 240
131 จังหวัดอำนาจจเริญจัดงานเฉลิมฉลองวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 178
132 ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสำเร็จของการดูแลสุขภาพตามเส้นทางชีวิต งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 222
133 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมรายการวิทยุ "นานาสาระกับผู้ว่าฯอำนาจเจริญ" งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 161
134 ประชุมเพื่อแปลงกรอบด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 223
135 ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN ACADEMY งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 171
136 ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 163
137 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก้าวต่อไปของ "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัย สู่ไทยแลนด์ 4.0 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 172
138 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.) ครั้งที่ 2/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 267
139 วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 310
140 การประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 223
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 36

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249