top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 รอง นพ. สสจ.อำนาจ ร่วมงานวันราชประชาสมาสัย ประจำปี 2561 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 265
142 พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทยครั้งที่ 1 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 363
143 ประชุมชี้แจงการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดทางระบบ Video conference ครั้งที่1/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 182
144 ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 188
145 มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 170
146 ทำบุญตักบาตรครบรอบวันเปิดโรงพยาบาลลืออำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 193
147 นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 246
148 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 267
149 ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 171
150 พอ.สว. กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 147
151 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสิริวรานุกูล(อาคารผู้ป่วยเรื้อรัง)โรงพยาบาลปทุมราชวงศา งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 207
152 นพ.สสจ.อำนาจเจริญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.อจ.) งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 248
153 นพ.สสจ.อำนาจเจริญร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งอำนาจเจริญ "อำนาจเจริญเกมส์" งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 256
154 อบรมนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(ครู ข)โครงการวัยเรียนสุขภาพดี สู่ Smart Kids 4.0 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 210
155 Ncd กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 302
156 สรุปผลการดำเนินงาน HA กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 194
157 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 196
158 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญนำคณะผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 244
159 รับโล่ประกาศเกียรติคุณทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 271
160 ชาวจังหวัดอำนาจเจริญรวมพลังร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 192
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249