top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมรายการ “เช้านี้ ที่อีสานใต้” งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 394
142 ปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 388
143 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนโคกสารวิทยาคม ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 290
144 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 245
145 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเปิดตัวกิจกรรมเวที WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 395
146 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรรมส่งเสริมสุขภาพ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 370
147 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 406
148 รับโล่และเกียรติบัตรการประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 387
149 ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 251
150 รับมอบใบรับรองจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 317
151 พัฒนาศีกยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 138
152 พัฒนาศักยภาพ จนท.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขต10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 354
153 สัมมนาเครือข่ายการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 241
154 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญปี2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 348
155 เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการณ์สงกรานต์ปี2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 342
156 รดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 225
157 ประชุมการกำจัดสิ่งปฏิกูลโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 272
158 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อสารความเสี่ยงด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 268
159 นพ.สสจ.อจ.มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจุลทัศนากร จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 396
160 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านกุดสิม ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 389
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249