top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 283
162 ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 179
163 พอ.สว. กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 156
164 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสิริวรานุกูล(อาคารผู้ป่วยเรื้อรัง)โรงพยาบาลปทุมราชวงศา งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 219
165 นพ.สสจ.อำนาจเจริญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.อจ.) งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 260
166 นพ.สสจ.อำนาจเจริญร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งอำนาจเจริญ "อำนาจเจริญเกมส์" งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 270
167 อบรมนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(ครู ข)โครงการวัยเรียนสุขภาพดี สู่ Smart Kids 4.0 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 221
168 Ncd กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 317
169 สรุปผลการดำเนินงาน HA กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 206
170 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 208
171 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญนำคณะผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 257
172 รับโล่ประกาศเกียรติคุณทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 281
173 ชาวจังหวัดอำนาจเจริญรวมพลังร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 202
174 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศงานแพทย์แผนไทย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 179
175 นพ.สสจ.อำนาจฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 194
176 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 และการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 239
177 ประชุมชี้แจงวิธีการทำแบบประเมินสุขภาพทางการเงินของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน VDO Conference งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 366
178 งานมหกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วัน เริ่มต้นดีพัฒนาการดี เริ่มที่ 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 334
179 งานวันรวมใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 302
180 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 และตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 280
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 36

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249