top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศงานแพทย์แผนไทย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 171
162 นพ.สสจ.อำนาจฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 181
163 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 และการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 227
164 ประชุมชี้แจงวิธีการทำแบบประเมินสุขภาพทางการเงินของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน VDO Conference งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 346
165 งานมหกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วัน เริ่มต้นดีพัฒนาการดี เริ่มที่ 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 315
166 งานวันรวมใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 289
167 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 และตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 254
168 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมมหัศจรรย์ 1000 วัน เริ่มต้นดี พัฒนาการดี เริ่มที่ 1000 วันแรก กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 250
169 สสจ.อำนาจเจริญประชุมชี้แจงวิธีการทำแบบประเมินสุขภาพทางการเงินของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 179
170 สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน"พระบิดาฝนหลวง" กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 237
171 ประชุมเชิงปฎิบัติการ รพ.สต.ติดดาวจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 246
172 นพ.สสจ.อำนาจเจริญต้อนรับคณบดีและคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 160
173 สสจ.อำนาจเจริญร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลอยถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ในแม่น้ำโขง งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 158
174 สสจ.อำนาจเจริญร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 125
175 ประชุม(VDO Conference)ศูนย์ปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพฯ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 194
176 สสจ.อำนาจเจริญ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประชาสามัคคี บ้านคำน้อย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 199
177 สสจ.อจ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 248
178 ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 274
179 สสจ.อจ.ประชุมจัดทำกรอบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในสังกัด รพ.ชุมชน/สสอ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 232
180 นพ.สสจ.อจ.ร่วมงานมหกรรมสร้างสุขภาพ 3 วัย ตำบลโนนโพธิ์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 314
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249