top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 ประเมินผลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Ranking) รอบที่ 1/2561 อำเภอเมือง งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 304
162 ประเมินผลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Ranking) รอบที่ 1/2561 อำเภอเสนางคนิคม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 215
163 นพ.สสจ.อำนาจเจริญร่วมรายการวิทยู นานาสาระกับผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ครั้งที่ 75 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 270
164 จังหวัดอำนาจจเริญจัดงานเฉลิมฉลองวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 210
165 ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสำเร็จของการดูแลสุขภาพตามเส้นทางชีวิต งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 256
166 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมรายการวิทยุ "นานาสาระกับผู้ว่าฯอำนาจเจริญ" งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 197
167 ประชุมเพื่อแปลงกรอบด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 278
168 ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN ACADEMY งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 209
169 ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 205
170 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก้าวต่อไปของ "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัย สู่ไทยแลนด์ 4.0 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 210
171 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.) ครั้งที่ 2/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 317
172 วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 395
173 การประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 271
174 เปิด ACADEMY และศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 337
175 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดอำนาจเจริญปีงบประมาณ 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 382
176 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2561 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 358
177 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 332
178 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 247
179 สสจ.อจ.จัดประชุมสมาชิกชมรม ผอ.รพสต.จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 329
180 ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 304
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249