top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 328
182 สสจ.อำนาจเจริญ รับมอบดอกไม้จากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 257
183 สสจ.อำนาจเจริญร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 313
184 สสจ.อำนาจเจริญ ประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 295
185 จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฯ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 142
186 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ แสดงความยินดีกับ รพ.สต.อำนาจเจริญ ที่ได้รับรางวัล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 406
187 สาธารณสุขอำนาจเจริญร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุจำลองฯ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 423
188 นพ.สสจ.อจ. รับมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 273
189 นพ.สสจ.อำนาจเจริญมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จ.อจ. รุ่นที่2 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 203
190 นพ.สสจ.อำนาจเจริญมอบเกียรติบัตรรับรองโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN HOSPITAL ระดับจังหวัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 190
191 สสจ.อำนาจเจริญ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 346
192 สสจ.อำนาจเจริญร่วมกับ รพ.อำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 239
193 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 221
194 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการโครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 400
195 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ ให้บริการประชาชน กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 236
196 สสจ.อำนาจเจริญ ประเมิน(Ranking) ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ คปสอ.ลืออำนาจ รอบที่2/2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 295
197 สสจ.อำนาจเจริญ ประเมิน(Ranking) ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ คปสอ.พนา รอบที่2/2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 242
198 ทำบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านพักหลังใหม่นายแพทย์สาธารณสุข กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 270
199 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 316
200 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดยาสามัญประจำบ้านให้ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 252
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249