top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
201 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 255
202 สสจ.อำนาจเจริญจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 254
203 สสจ.อำนาจเจริญ ประชุมเตรียม Ranking รอบที่2/2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 291
204 นพ.สสจ.ร่วมประชุม VDO conference งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 193
205 สสจ.อำนาจเจริญ นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 โซน 3 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 264
206 สสจ.อำนาจเจริญ นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 267
207 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ รับรางวัลเขตสุขภาพดีเด่นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 204
208 “สสจ.อำนาจเจริญ” ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 231
209 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ ให้บริการประชาชน กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 253
210 สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 168
211 นพ.สสจ.มอบใบประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 154
212 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ระดับจังหวัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 179
213 การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 231
214 จ.อำนาจเจริญรับการประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ รอบลงพื้นที่ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 188
215 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 192
216 สสจ.อจ.ต้อนรับคณะกรรมการประกวด รพ.สต./สสอ. ดีเด่นระดับเขต งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 178
217 สสจ.อำนาจเจริญจัดอบรมสร้างวินัยและคุณธรรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 277
218 สสจ.อจ.โครงการ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ระยะที่ 4 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 285
219 นพ.สสจ.อจ.ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(รอบลงพื้นที่) งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 321
220 นพ.สสจ.อจ.ประชุมกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 258
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »
Page 11 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249