top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
201 นพ.สสจ.อจ.ร่วมงานมหกรรมสร้างสุขภาพ 3 วัย ตำบลโนนโพธิ์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 339
202 สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 358
203 สสจ.อำนาจเจริญ รับมอบดอกไม้จากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 295
204 สสจ.อำนาจเจริญร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 340
205 สสจ.อำนาจเจริญ ประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 321
206 จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฯ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 167
207 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ แสดงความยินดีกับ รพ.สต.อำนาจเจริญ ที่ได้รับรางวัล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 448
208 สาธารณสุขอำนาจเจริญร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุจำลองฯ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 463
209 นพ.สสจ.อจ. รับมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 310
210 นพ.สสจ.อำนาจเจริญมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จ.อจ. รุ่นที่2 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 223
211 นพ.สสจ.อำนาจเจริญมอบเกียรติบัตรรับรองโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN HOSPITAL ระดับจังหวัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 207
212 สสจ.อำนาจเจริญ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 380
213 สสจ.อำนาจเจริญร่วมกับ รพ.อำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 262
214 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 241
215 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการโครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 447
216 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ ให้บริการประชาชน กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 265
217 สสจ.อำนาจเจริญ ประเมิน(Ranking) ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ คปสอ.ลืออำนาจ รอบที่2/2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 323
218 สสจ.อำนาจเจริญ ประเมิน(Ranking) ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ คปสอ.พนา รอบที่2/2560 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 268
219 ทำบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านพักหลังใหม่นายแพทย์สาธารณสุข กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 297
220 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 341
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »
Page 11 of 36

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249