top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 ประชุมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 142
62 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.)เดือนตุลาคม2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 164
63 จังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อสร้างสุขภาพดีกับโครงการหมอชวนวิ่ง 15-16 พ.ย นี้ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 172
64 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 109
65 พิธีใส่บาตรและวางมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 129
66 กิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว.โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 115
67 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 139
68 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 135
69 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ เสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจช่วงปลายฝนต้นหนาว กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 108
70 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 132
71 ประชุม VDO Conference มอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 119
72 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 144
73 รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนใช้ถุงหิ้วพลาสติก(GREEN & CLEAN Hospitao)จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 190
74 มอบเกียรติบัตรการประเมินผลดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 179
75 ประชุมเพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 187
76 มอบใบประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ”ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 192
77 มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการอำนาจเจริญ(3ดี)และหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 86
78 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่5/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 180
79 นพ.สสจ.อจ. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ ระดับเขต งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 186
80 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 275
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 4 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249