top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
621 NCD อำนาจเจริญ ศึกษาดูงาน สสจ.ร้อยเอ็ด คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1329
622 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนอผลงานคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2555 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 794
623 ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2555 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 875
624 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนอผลงานคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2555” กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 457
625 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงกรุณาโปรดให้ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1799
626 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงและการพัฒนาตลาดน่าซื้อร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2555 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1081
627 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ด้านทันตสุขภาพ” จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2555 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 1300
628 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วัดบ้านคำนกกก กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 835
629 โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมในสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 1148
630 จังหวัดอำนาจเจริญได้รับรางวัลงานสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเขต กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 835
631 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อความสำเร็จของการผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 820
632 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการติดตามแผนการตรวจราชการ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 609
633 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญตรวจคัดกรองสุขภาพจิต กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 748
634 ประชุมวิชาการ เขตตรวจราชการที่ 13 มุกศรีโสธรเจริญราชธานี กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจจเริญ 1159
635 "รัฐบาลพบประชาชน”จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2555 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 922
636 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ระดับจังหวัดเพื่อธำรงบันไดขั้นที่ ๒ สู่ HA จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๕” กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 538
637 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเทคนิคการให้คำปรึกษา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 981
638 สสจ.อำนาจเจริญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 619
639 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติรอบที่ ๒/๒๕๕๕ ในจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 696
640 นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมรับเสด็จ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 1146
 
« StartPrev3132333435363738NextEnd »
Page 32 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249