top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
641 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 692
642 สสจ.อำนาจเจริญร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 1274
643 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2555 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 784
644 มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 1200
645 กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1072
646 สสจ.อำนาจเจริญอบรมฯ การวินิจฉัยโรค และการให้รหัสโรค ICD-10 for PCU มาตรฐานสากล คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1271
647 สสจ.อำนาจเจริญจัดอบรม Coding Guidelines ผู้ช่วยมือโปร คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1011
648 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางพัฒนานักจัดการสุขภาพครอบครัว (นสค.) จังหวัดอำนาจเจริญ” กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1275
649 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 597
650 มหกรรมรวมพลังชาวชุมชนเปือยหัวดง ต้านภัยไข้เลือดออก Big Cleaning เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 1705
651 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจจเริญ 1276
652 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานโครงการชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ Administrator 1233
653 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด/ชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศ Administrator 1275
654 นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ที่จังหวัดอำนาจเจริญ Administrator 1093
655 นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นำคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก Administrator 1170
656 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดประชุมวิชาการสาธารณสุข ระดับจังหวัด ประจำปี 2555 Administrator 880
657 จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วย พอ.สว. บ้านดอนหว่าน อำเภอหัวตะพาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1207
658 ประมวลภาพ ต้อนรับนายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1287
659 ประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานดีเด่นระดับประเทศ Administrator 631
660 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2555 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 802
 
« StartPrev3132333435363738NextEnd »
Page 33 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249