top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
661 จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. บ้านม่วงสวาสด์ อำเภอพนา คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1747
662 จังหวัดอำนาจเจริญ ชี้แจงการจัดทำข้อตกลงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1458
663 จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. บ้านนาหกสิบ อำเภอเมือง คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1459
664 อบรมโครงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในกับการประเมินผลการควบคุม Administrator 783
665 ได้รับรางวัลสำนักงานสาขาจังหวัดที่มีความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ Administrator 827
666 การประกวดแข่งขัน "เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE" ระดับประเทศ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1313
667 การประกวดแข่งขัน "เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE" ระดับประเทศ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1392
668 การประกวดแข่งขัน "เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE" ระดับประเทศ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 2564
669 ทดสอบการให้รหัส ICD-10 for PCU คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1177
670 อสม.อำนาจเจริญ เข้ารับ รางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ 2555 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1940
671 สสจ.อจ. มอบรางวัลการประเมินคุณภาพOP/PP Individual ประจำปี ๒๕๕๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 886
672 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมการให้รหัส ICD-10 for PCU คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1388
673 บันทึกข้อตกลงการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1074
674 อำนาจเจริญรับโล่โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี ๒๕๕๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1687
675 อำนาจเจริญ ตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 2325
676 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลแก่จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1398
677 บุคคลากรสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศลเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1043
678 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการจังหวัดดีเด่นฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1011
679 จังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับประทานโล่เชิดชูเกียรติศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1715
680 มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำนาจเจริญ ๒๕๕๕ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1038
 
« StartPrev3132333435363738NextEnd »
Page 34 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249