top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
681 การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1759
682 สสจ.อำนาจเจริญ รับรางวัลผลงานการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิ ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ Administrator 1138
683 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE AMNAT 2010 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1534
684 พัฒนาสมวัย สุขอนามัยสมบูรณ์ ประเทศชาติเข้มแข็ง คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1505
685 การสรุปโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 2847
686 เวทีแลกเปลี่ยนฯการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ '๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1704
687 จังหวัดอำนาจเจริญ เดินรณรงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันหัวใจโลก คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1492
688 ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น Administrator 2110
689 จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพ ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1431
690 การตรวจราชการแบบบูรณาการ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1482
691 คปสอ.แกดำ ศึกษาดูงาน ระบบ คลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1594
692 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงาน HOSxP สสจ.อำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1865
693 คณะกรรมการพัฒนาและกำกับ ฯ สปสช.ศึกษาดูงาน DATA Center สสจ.อำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1573
694 ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ติดตามความพร้อมรับ รมว.สธ. คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 913
695 สู่ปีที่ ๒ “จังหวัดอำนาจเจริญ ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ๒๕๕๓ ก้าวสู่สากล คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1373
696 อำนาจเจริญ มอบบันทึกความร่วมมือแก่ร้านอาหารเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1183
697 รองเลขาธิการ สปสช.เปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานฯ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1201
698 คณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขระดับเขต ตรวจประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1367
699 คณะกรรมการประกวดสถานีอนามัยระดับเขต ตรวจประเมิน รพ.สต.น้ำปลีก คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1615
700 จังหวัดอำนาจเจริญ ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ๒๕๕๓ (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1093
 
« StartPrev313233343536NextEnd »
Page 35 of 36

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249