top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
681 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1427
682 อำนาจเจริญติวเข้ม วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1573
683 กิจกรรมช่วยเหลือน้ำท่วม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 นำโดย ดร.นพ. ไพศาล วรสถิตย์ Administrator 2136
684 ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 2217
685 จังหวัดอำนาจเจริญ ชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูล OP/PP ปี ๒๕๕๕ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1453
686 สปสช.เขต ๑๐ ตรวจสอบข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 2142
687 พัฒนาจิตอาสาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ ๒๕๕๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1189
688 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 973
689 จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมการรับเสด็จงาน พอ.สว. โรงเรียนปทุมราชวงศา คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1249
690 กรมราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่รับเสด็จ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1458
691 จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วย พอ.สว. บ้านคึมข่า อำเภอเสนางคนิคม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1178
692 จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมการรับเสด็จงาน พอ.สว. โรงเรียนปทุมราชวงศา คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1340
693 เลขาธิการ พอ.สว. สำรวจสถานที่รับเสด็จ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1685
694 กระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๓ ตรวจราชการ/นิเทศงานกรณีปกติ ๒/๕๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1301
695 กระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๓ ตรวจราชการแบบบูรณาการ๓/๕๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1145
696 ผลการตัดสินการประกวด มหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๔ Administrator 773
697 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกนิเทศงานผสมผสาน ประจำปี ๒๕๕๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 2153
698 อำนาจเจริญ ประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1386
699 TO BE NUMBER 1 นำอำนาจเจริญสู่สวรรค์บ้านเฮา PARADISE OF E-SAN คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1130
700 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมความปลอดภัยทางถนน ๒๕๕๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1120
 
« StartPrev3132333435363738NextEnd »
Page 35 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249